Uusi kohde!

Pienimuotoinen keittiöremontti kaksiossa, Tampere

24 minuuttia sitten

×
Urakoitsija-arvostelu

Ojala ojankaivuu Oy, Pernajan Vanhakylä

4 tuntia sitten

×
Sopimus

Uusi sopimus luotu, Oulu

37 minuuttia sitten

×
Uusi kohde!

Painting three rooms off white (Viherlaa..., Espoo

30 minuuttia sitten

×
Urakoitsija-arvostelu

Kivityö Laakkonen, Kangasala

13 tuntia sitten

×
Uusi kohde!

Istutusojan kaivaminen 35m ja multaamine..., Piispanristi

43 minuuttia sitten

×
Päivitetty 19.12.2023

Hyvä terassi nousee kestäville perustuksille - Mitä maksaa terassin perustukset?

Terassin perustusmenetelmään vaikuttavat etenkin maalaji ja ruotimisalttius.

Tässä artikkelissa tutustut eri tapoihin perustaa terassi, mitä terassin perustusten teettäminen maksaa, ja mitä kannattaa ottaa huomioon perustaessa terassia.


Mitä maksaa terassin perustusten teko?

Alle on lueteltu Urakkamaailman kautta toteutuneita terassiremontteja ja niiden toteutuneita hintoja.

Terassin perustusmenetelmän valinta

Terassin perustusmenetelmän valintaan vaikuttavat etenkin rakennuspaikan maalaji sekä alueellinen routimisalttius. Maan routiminen asettaa korkeat vaatimukset terassin perustuksille. Heikosti perustettu rakennelma saattaa liikkua, murtua tai vajota maa-aineksen liikahdellessa.

Aloita onnistunut terassin rakentaminen

Pyydä tarjouksia alueesi ammattilaisilta

Urakkamaailma on Suomen suosituin tapa löytää tekijä remonttiin.

Kestävät perustukset voi toteuttaa kolmella tavalla: ulottamalla ne routarajaa syvemmälle, käyttämällä routaeristettä tai rakentamalla routimattomalle alustalle, kuten kalliolle. Sora ja karkea hiekka ovat routimattomia maalajeja, mutta jos kyse on luonnontilaisesta pihasta tai takavuosien maansiirtotöistä, on turvallisinta olettaa, että joukossa on hienojakoisia ainesosia ja routimista tapahtuu jonkin verran. Tällöin ainakin terassin perustuspilarien alle kannattaa laittaa kerros sepeliä.

Uudellamaalla routa voi ulottua reilun puolen metrin syvyyteen, kun taas Lapissa maa routii jopa kahdessa metrissä. Tietoa routimissyvyyksistä löytyy Suomen ympäristökeskuksen sivuilta.

Yhä useampi valitsee ruuvipaalun

Ruuvipaaluperustus on saavuttanut viime vuosina suuren suosion terassirakentajien keskuudessa. Menetelmän valtteja ovat luotettavuus, helppous, nopeus ja edullisuus.

Ruuvipaalu koostuu teräsputkesta, kärkikappaleesta ja kierrelaipasta. Ruuvipaaluperustus on roudankestävä, kunhan kierrelaippa asennetaan routarajan alapuolelle. Laippa ankkuroi perustuksen routimattomaan maaperään, eivätkä pintakerrosten liikkeet horjuta rakennelmaa.

Menetelmä on yksinkertainen: paalu pystyyn asennuskoloon, rautakanki tai muu vipuvarsi kiertoreikien lävitse, maahan ruuvaus. Asennuksen voi tehdä myös maaporalla. Tarjolla on myös järeämpiä, hydraulisella moottorilla asennettavia ruuvipaaluja.

Ruuvipaalu asennetaan oikeaan korkeuteensa kiertämällä, mutta tarvittaessa putki on myös katkaistavissa tai jatkettavissa. Terassin runko kiinnitetään paaluihin esimerkiksi u-kengin, pulttikiinnikkein tai lattaraudoin.

Ruuvipaaluperustus ei vaadi routaeristystä, mittavia maansiirtotöitä, salaojitusta tai betonivalua. Maata muokkaavat pohjatyöt kannattaa kuitenkin tehdä hyvin. Terassin alta on syytä poistaa ainakin eloperäinen pintamaa. Suodatinkangas, jonka päälle levitetään useimmiten hiekkaa tai soraa, estää kasvillisuutta valtaamasta terassin alustaa.

Kilpailuta remonttisi

Jätä remontti-ilmoitus

Ilmoituksen jättäminen on ilmaista, eikä sido remontin tilaamiseen.

Maan pinnanmuotojen muokkaus on tärkeä työvaihe, etenkin, jos terassia rakennetaan talon kupeeseen. Maanpinnan kallistukset on tehtävä niin, etteivät sade- ja sulamisvedet jää makaamaan terassin alle tai valu pahimmassa tapauksessa talon perustuksiin.

Ruuvipaalut ovat omiaan etenkin savi- ja hiekkamailla, mutta ne uppoavat koneasennettuina myös moreeniin. Kallioisessa tai kivikkoisessa maaperässä ruuvipaaluja ei voi käyttää, joten silloin perinteisempi pilariperustus voi olla luontevin ratkaisu. Lue lisää ruuvipaalutuksesta täältä.

terassin perustusten tekoa

Routimaton alusta terassille

Pilariperustukset ovat hyväksi havaittuja, mutta edellyttävät jonkin verran maansiirtotöitä, sillä rakennusalusta on saatava routimattomaksi. Käytännössä terassin perustus on kaivettava routarajan alapuolelle tai routimattomaan maalajiin saakka tai asennettava routaeriste. Maata voidaan poistaa joko pilarien kohdalta tai koko terassin alalta.

Syvennykseen tulee mahdollinen routaeriste, suodatinkangas sekä tiiviiksi juntattua sepeliä. Tyypillinen pilariperustus koostuu betonianturasta tai -pihalaatasta sekä pilariharkoista, joiden ontto sisus täytetään betonilla. Runkorakenteiden kiinnitys voi tapahtua esimerkiksi harkkoihin valetuilla pilarikengillä. Nykyisin on tarjolla myös useita vaihtoehtoja betonivaluvaiheen ohittamiseksi, kuten ponttirakenteiset terassiperustuskivet tai säädettävät terassijalat.

Maanpinnan kallistuksista sekä terassin alapuolisen kasvillisuuden torjunnasta kannattaa pitää huolta myös pilariperustuksia käytettäessä. Toisinaan salaojituskin on paikallaan.

Nykyisin alhaalta tuulettuvaa terassirakennetta pidetään yleisesti parempana, mutta joskus terassi perustetaan maanvaraisena hiekkapedille. Menetelmä edellyttää mittavia maansiirtotöitä. Kaikki pehmeä maa-aines on kaivettava pois koko terassin alalta. Kiinteä alusta on tasattava ja salaojitettava. Syvennykseen levitetään sepeliä, joka tiivistetään täryttimellä. Seuraavaksi vuorossa on kuitukangas, tukipuut ja kastelemalla tiivistetty hiekkakerros.

Löydä luotettava tekijä!

Pyydä tarjouksia

Urakkamaailmassa sidottuja sopimuksia turvaa aina Urakkamaailman remonttiturva.

Luvat kuntoon hyvissä ajoin

Lupa-asiat on hyvä selvittää kunnan rakennusvalvonnasta jo projektin suunnitteluvaiheessa. Säädökset vaihtelevat alueittain, mutta avoterassin rakentaminen onnistuu yleensä ilmoitusmenettelyllä, kun taas katettu terassi vaatii useimmiten toimenpideluvan. Rakennuslupaa saattaa edellyttää esimerkiksi rantavyöhykkeelle suunniteltu terassi. Piharakennelmien sijoittelussa on otettava huomioon myös riittävä etäisyys naapurin rajasta. Jotta rakentaminen pääsee alkamaan suunnitellusti, luvat kannattaa hoitaa kuntoon hyvissä ajoin.

Lue alla olevista artikkeleista kuinka onnistut remontissasi