Maankäyttö- ja rakennuslain uudistus tähtää vastuullisempaan rakentamiseen

Julkaistu 19.8.2022


maankäytto ja rakennuslaki

Nykyinen maankäyttö - ja rakennuslaki on peräisin vuodelta 2000. Lakiin on tarvittaessa tehty muutoksia, mutta pääpiirteiltään se on pysynyt kuitenkin samana jo yli 20 vuoden ajan. Ympäristön sekä lainsäädännön muutokset ajavat nyt painetta lakimuutokselle, jotta tulevaisuuden rakentaminen vastaa jatkossa paremmin esimerkiksi hiilineutraalimman, sosiaalisesti toimivamman ja turvallisemman asumisympäristön tavoitteisiin.

“Tavoitteena on luoda terveellinen, turvallinen ja viihtyisä elinympäristö, joka on sosiaalisesti toimiva, ja jossa eri väestöryhmien tarpeet on otettu huomioon." (Ympäristöministeri, www.ym.fi.)

Hiilineutraali yhteiskunta ja digitalisaation edistäminen muutoksen päätavoitteina

Muutoksella pyritään huomioimaan yhteiskunnalliset ilmiöt kuten ilmastonmuutos, puhtaaseen energiaan siirtyminen sekä aluerakenteen erilaistuminen. Hallituksen tavoite hiilineutraaliin Suomeen vuoteen 2035 mennessä vaikuttaa laajasti myös tulevaisuuden rakentamiseen. Rakentamisen tulee olla kestävää, luonnon monimuotoisuutta vahvistavaa sekä keskittyä eri alueiden elinvoimaisuuden lisäämiseen.

Digitalisaation lisäämisellä pyritään sujuvampiin ja nopeampiin prosesseihin esimerkiksi rakennuslupien osalta. Jatkossa rakennuslupa, toimenpidelupa sekä toimenpideilmoitus muuntautuisivat yhdeksi lupamuodoksi, jota kutsuttaisiin yleisesti rakentamisluvaksi. Digitalisaation avulla myös tiedonkeruu rakentamisen ilmastovaikutuksista paranee ja voi auttaa vähentämään luonnonvarojen käyttöä sekä valitsemaan kestävämpiä sekä kierrätettäviä materiaaleja.


Remontti edessä?

Jätä remontti-ilmoitus

Ilmoituksen jättäminen on helppoa, nopeaa ja ilmaista.


Tietoturva- sekä tietosuoja-asiat ovat suuressa roolissa digitalisaation kasvaessa ja muutoksen tavoitteena onkin lisätä digitalisaatiota tietoturvallisesti ja käyttäjää palvellen. Jatkossa kaikki maakuntakaavat, yleiskaavat sekä asemakaavat laadittaisiin tietomallimuotoisina, mikä mahdollistaa niiden tallentamisen sähköisessä muodossa. Lisäksi valmisteilla on myös rakennetun ympäristön tietojärjestelmää koskeva laki. Kaavatiedot sekä erilaiset rakentamisen luvat ja päätökset olisi tarkoitus jatkossa tulla toimittamaan suoraan tietojärjestelmään.

Lain uudistuksessa tulee myös huomioida kansainvälisten sitoumusten sekä EU-jäsenyyden tuomat vastuut.

Lakimuutos helpottaisi piharakennusten rakentamista

Toteutuessaan uudistus helpottaa pienten alle 30-neliöisten rakennusten kuten pihasaunan, terassin tai varaston rakentamista, sillä jatkossa tällaisiin ei-asuttaviin pienrakennuksiin ei tarvitsisi hakea erillistä lupaa, edellyttäen kuitenkin että muut rakentamisen säädökset sekä määräykset täyttyvät. Katoksissa rajaksi on esitetty 50 neliön rajaa.

maankäyttä ja rakennuslaki

Jatkossa rakentajilla olisi myös viisi vuotta kestävä vastuu mahdollisista virheistä. Jos lakimuutos menee läpi, on mahdollista, että sen myötä Suomeen syntyy myös pienimuotoinen rakennusbuumi sillä saunojen, varastojen, aittojen ja muiden pienten piharakennusten rakentamisen osalta on odotettavissa lisääntyvää kiinnostusta.

Esityksen edistyminen

Lakiuudistusta on valmisteltu jo vuosia ja arviointi- ja esivalmistelutyöt aloitettiin jo vuoden 2011 syksyllä. Esivalmisteluvaihe piti sisällään erilaisia selvityksiä, hankkeita, sidosryhmätilaisuuksia, kyselyitä sekä työpajoja. Kokonaisarvio maankäyttö- ja rakennuslaista saatiin valmiiksi vuonna 2014. Arviointi tehtiin yhdessä kuntien, alan toimijoiden sekä eri järjestöjen kanssa ja se piti sisällään lukuisia eri tutkimuksia ja selvityksiä. Lisäksi myös kansalaisilla oli mahdollisuus antaa palautetta lakiesitykseen liittyen. Vuoden 2021 loppupuolella luonnos esitykseksi oli 10 viikon lausuntokierroksella ja se keräsi lähes 550 lausuntoa.

Hallituksen tekemän esityksen on tarkoitus edetä eduskunnalle alkusyksystä ja laki olisi näillä näkymin astumassa voimaan 1.1.2024. Laajempaa alueidenkäyttöä muuttavaa lakiesitystä ei anneta eduskunnalle tällä vaalikaudella, vaan esitys keskittyy niihin asioihin, joissa vallitsi osapuolten kesken suurin yhteisymmärrys.


Etsitkö remontillesi luotettavaa tekijää? Urakkamaailmasta löydät ammattilaisen niin pieneen kuin suureenkin urakkaan.

Aloita onnistunut remontti
Tässä artikkelissa:

  • Tietoa maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksesta
  • Esityksen päätavoitteet
  • Kuinka uudistus tulisi vaikuttamaan rakentamiseen liittyviin lupaprosesseihin
  • Esityksen vaiheet ja edistyminen


Miksi käyttää Urakkamaailmaa:

  • Löydät luotettavan tekijän remontillesi ilmaiseksi
  • Säästät rahaa kilpailuttamalla
  • Näet urakoitsijoiden taustatiedot
  • Kaikki Urakkamaailmassa toimivat yritykset kuuluvat ennakkoperintärekisteriin
  • Kirjallinen sopimus
  • Urakkamaailman asiakaspalvelu on tukenasi koko remontin ajan
Lue myös:

Pergolan rakentaminen

Pergolan rakentaminen

Rakenna kasvihuone

Kasvihuoneen rakentaminen

Siirtolapuutarhamökki

Siirtolapuutarhamökin remontti

leikkimökin rakentaminen

Leikkimökin rakentaminen

kesäkeittiön rakentaminen

Kesäkeittiö

jätekatoksen rakentaminen

Jätekatoksen rakentaminen

autokatoksen rakentaminen

Autokatoksen rakentaminen

saunan rakentaminen

Saunan rakentaminen

pihasaunan rakentaminen

Pihasaunan rakentaminen