Uusi kohde!

Väliseinä, Lohja

1 tunti sitten

×
Urakoitsija-arvostelu

Metsähankala Oy, Vantaa

4 tuntia sitten

×
Sopimus

Uusi sopimus luotu, Oulu

1 tunti sitten

×
Uusi kohde!

Kylpyhuone, sauna ja pieni WC remontti, Turku

2 tuntia sitten

×
Urakoitsija-arvostelu

Fiu Oy, Riihimäki

6 tuntia sitten

×
Uusi kohde!

Kylpyhuoneen ja saunan kosteusmittaus, Tampere

2 tuntia sitten

×
Päivitetty 07.05.2024

Kodin huoltokirja

Huoltokirja eli käyttö- ja huolto-ohje dokumentoi kaikki kotiin tai kiinteistöön tehdyt huoltotoimenpiteet, korjaukset ja päivitykset.

Kiinteistön huoltokirja auttaa pitämään kodin kunnossapidon hallinnassa ja varmistamaan, että kiinteistö pysyy turvallisena, toimivana ja arvonsa säilyttävänä pitkällä aikavälillä.


Kiinteistön omistajalla, kuten omakotitalon tai pientalon omistajalla on vastuu pitää koti tai rakennus hyvässä kunnossa. Kiinteistön huoltaminen pitää sisällään monia erilaisia huolto- ja kunnossapitotöitä, kuten pihatöitä, julkisivun ylläpitoa sekä rakennuksen sisäosan huoltoa ja korjauksia.

Kiinteistön omistajan tulee varmistaa, että kaikki kodin tai rakennuksen järjestelmät ja laitteet toimivat asianmukaisesti ja turvallisesti. Tähän voi kuulua esimerkiksi lämmitys-, sähkö- ja putkistojärjestelmien säännöllinen tarkastus ja huolto sekä tarvittaessa korjaustöiden tekeminen.

Löydä huoltotöille luotettava tekijä

Pyydä tarjouksia

Urakkamaailma on Suomen suosituin tapa löytää tekijä remonttiin.

Huoltokirjan hyödyt – rahanarvoisia säästöjä

Talon huoltokirja voi olla joko sähköinen tai paperinen asiakirjakokonaisuus, johon kirjaan kaikki tärkeät tiedot kodista, sen kunnossapidosta ja hoidosta. Kodin huoltokirja voi tuoda rahanarvoisia säästöjä omistajalleen sekä ennaltaehkäistä mahdollisia vaurioita kodissa.

Omakotitalon huoltokirja helpottaa muistamaan säännölliset kunnossapitotehtävät, kuten vuosittanen nuohous sekä sen avulla voidaan seurata kodin kuluja, kuten kuukausittaista veden- ja energiankulutusta. Säännöllinen lukujen seuraaminen voi esimerkiksi paljastaa kodin putkivahingon tai kertoa poikkeuksellisen suuresta energiankulutuksesta.

Omakotitalon huoltotyöt

Tulevaisuudessa huoltokirja voi tuoda merkittäviä rahanarvoisia etuja ja säästöjä, mikäli pientalo, omakotitalo tai kiinteistö myydään. Kodin huoltokirjasta käy ilmi kaikki suoritetut remontit, huoltotoimenpiteet, työn suorittaneet henkilöt ja yritykset yhteystietoineen sekä toimenpiteiden ajankohdat. Tämä auttaa omistajaa ja mahdollisia tulevia omistajia ymmärtämään kiinteistön kunnossapidon historiaa, tunnistamaan tarvittavia huoltotoimenpiteitä ja varmistamaan, että kaikki tarvittavat korjaukset ja päivitykset tehdään asianmukaisesti ja ajallaan.

Onko huoltokirja pakollinen?

Vuonna 2000 voimaan tullut maankäyttö- ja rakennusasetus määrää, että jokaisessa uudisrakennuksessa, jota käytetään pysyvään asumiseen tai työskentelyyn, tulee olla käyttö- ja huolto-ohje eli huoltokirja. Ennen asetuksen voimaantuloa valmistuneille rakennuksille huoltokirja ei ole pakollinen, mutta sen laatiminen on suositeltavaa hyvän kiinteistönhoidon varmistamiseksi. Huoltokirja ei ole pakollinen myöskään rakennukselle, joka on tarkoitettu vain loma- ja virkistyskäyttöön.

Maankäyttö- ja rakennuslaki uudistuu 1.1.2025

Maankäyttö- ja rakennuslakia ollaan uudistamassa ja päivitetyn lain on tarkoitus astua voimaan 1.1.2025. Lakiuudistus pyrkii helpottamaan ja sujuvoittamaan rakentamista, edistämään digitaalisuutta sekä tukemaan rakentamisen vähähiilisyyttä.

Uusi lakiesitys vaikuttaa toteutuessaan myös kodin huoltokirjaan. Lakiuudistus pyrkisi velvoittamaan, että rakennukselle laaditaan sähköisesti ja koneluettavassa muodossa oleva selkeä rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje, joista käy ilmi mm. kiinteistön ja rakennuksen perus- ja laajuustiedot, historia- ja toteutumatieto, ylläpidon seurantatiedot sekä kunnossapitoon liittyvät tarveselvitykset ja suunnitelmatiedot. Ohjeissa tulisi huomioida lisäksi rakennuksen ominaisuudet, -kokonaisuus sekä osien suunniteltu käyttöikä. Ohjeisiin tulisi merkitä rakennuksen erilaiset huolto-, korjaus- ja muutostyöt sekä toimenpiteet. Lisäksi rakennuksen omistajalla olisi velvollisuus vastata tietojen ajantasaisuudesta.

Kilpailuta remonttisi

Jätä remontti-ilmoitus

Ilmoituksen jättäminen on ilmaista, eikä sido remontin tilaamiseen.

Uudessa lakisäännöksessä pyritään edistämään myös rakennuksen ja rakennuspaikan hiilijalanjälki- ja hiilikädenjälkitietojen läpinäkyvyyttä. Kansallisesta tietokannasta pystyisi tulevaisuudessa tarkistamaan ilmaiseksi mm. rakentamisessa käytetyt materiaalit sekä niiden ympäristöindikaattorit.

Laki on vielä valmisteluvaiheessa, joten muutoksia uuteen maankäyttö- ja rakennuslakiin voi vielä tulla. Urakkamaailma seuraa tilannetta ja päivittää ajantasaiset tiedot sivuilleen lain vahvistuessa.

Mitä huoltokirjaan tulee merkitä?

Huoltokirjan täyttäminen tulee aloittaa jo kiinteistön tai kodin rakennusvaiheessa. Sitä päivitetään rakennuksen koko elinkaaren ajan. Vastuu huoltokirjan ylläpitämisestä ja käytöstä siirtyy kiinteistön omistajalle vastaanottotarkastuksen jälkeen, ellei omistaja ole sopimuksella toisin päättänyt. Huoltokirjaa voidaan täyttää paperiseen kirjaan tai sähköiseen huoltokirjaan, joita löytyy monilta verkkosivustoilta. Pientalon huoltokirja löytyy myös sovellusversiona, joka toimii hyvänä muistuttajana tulevista kodin huoltotehtävistä.

Omakotitalon pihatyöt

Huoltokirjaan merkitään kiinteistön tai rakennuksen perustiedot, kunnossapito- ja ylläpito-ohjeet sekä seurantatiedot. Sähköinen huoltokirja mahdollistaa erilaisten raporttien ottamisen eri ajankohdista, kuten esimerkiksi vedenkulutuksen tiettynä ajanjaksona. Sähköinen huoltokirja voi myös muistuttaa tulevista tehtävistä, jotka voidaan kuitata suoritetuiksi ohjelman avulla.

Käyttäessäsi sähköistä huoltokirjaa voit muokata huoltokirjan juuri omalle kodille tai kiinteistölle sopivaksi. Palvelussa voi poistaa ne huoltotehtävät, joita talossa ei ole, kuten esimerkiksi ilmalämpöpumpun huollon ja puhdistuksen. Sovellusversiosta löytyy myös ohjeet monien eri tehtävien suorittamiseen, kuten esimerkiksi kodin eri pihatöiden hoitoon. Sovellus tai sähköinen huoltokirja voi muistuttaa, mikäli jokin säännöllisesti suoritettava toimenpide on unohtunut hoitaa.

Remontti edessä?

Pyydä tarjouksia

Ilmoituksen jättäminen on ilmaista, eikä sido remontin tilaamiseen.

Sähköinen huoltokirja on myös hyvä paikka kodin erilaisten dokumenttien ja käyttöohjeiden säilyttämiseen. Näin kaikki kodin tai kiinteistön huoltoon ja ylläpitoon liittyvät dokumentit löytyvät samasta paikasta tallennettuna. Rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee varmistaa, että tavarantoimittajat ja urakoitsijat antavat tuotekohtaiset hoito-, huolto- ja kunnossapito-ohjeet toimitetuille tavaroille ja tuotteille, jotka liitetään huoltokirjan mukaan.

On hyvä muistaa, että lain mukaan rakennus ympäristöineen on pidettävä aina sellaisessa kunnossa, että se täyttää jatkuvasti terveellisyyden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaatimukset. Rakennus ei myöskään saa aiheuttaa ympäristöhaittaa eikä rumentaa ympärillään olevaa ympäristöä MRL 166 § 1 momentin mukaan.

Lue alla olevista artikkeleista kuinka onnistut remontissasi