Mikä on asemapiirros ja mitä siihen tulisi sisällyttää?

asemapiirros


Asemapiirros on dokumentti, johon on piirrettynä yksityiskohtaisesti tontti sekä rakennuspaikka. Piirros tehdään yleisesti mittakaavassa 1:200, 1:500 tai 1:1000.


Asemapiirroksen tarkoituksena on osoittaa, että suunniteltu rakennelma soveltuu sille kaavailtuun ympäristöön sekä, että rakentaminen on maankäyttösuunnitelman ja rakennusjärjestyksen mukaista.


Kilpailuta asemapiirroksen suunnittelu

Mitä asemapiirrokseen kuuluu?

Asemapiirros on yksityiskohtainen kuva alueesta ja siihen suunnitelluista muutoksista, joten se sisältää paljon erinäistä informaatiota. Sisältö vaihtelee tontin ja sille tehtävien töiden mukaan. Ympäristöministeriön asetus 216/2015 kuitenkin määrittää sen mitä piirroksesta tulee käydä ilmi. Yleisimpiä asemapiirroksesta löytyviä elementtejä ovat esimerkiksi:

 • tontin rajat
 • lähialueen kiinteistöjen ja alueiden rajat
 • tontille tulevat rakennukset
 • tontilla jo olevat rakennukset
 • korkeussuhteet ja korkeusasemat
 • rakennuksen tiedot kuten kaivojen, kaapeleiden ja voimajohtojen sijainnut
 • liikenne, kuten ajoneuvo- tai jalankulkuliikennejärjestelyt
 • pohjoisnuoli
 • asemakaavan numero ja hyväksymisajankohta

“Asemapiirrokseen on sisällyttävä rakennuspaikan, rakennuksen ja piha-alueen tiedot ennen ja jälkeen suunnitellun rakentamisen. Lisäksi asemapiirrokseen on sisällyttävä rakennuspaikan ja rakennuksen mahdolliseen suojeluun tai rauhoittamiseen liittyvät tiedot." -Ympäristöministeriö 2021 (lähde: finlex.fi)


Kun rakennusta, rakennelmia tai pihajärjestystä muutetaan, tulee asemapiirroksesta löytyä tiedot siitä kuinka toimenpiteet vaikuttavat rakennuspaikan olosuhteisiin ja käyttöön.

Rakennuspaikan ja rakennusten koordinaatteja esittämään käytetään yleisesti ETRS-GK tasokoordinaatistojärjestelmää ja korkeusasema esitetään N-2000 järjestelmän avulla.

Rakennuslupaa haettaessa tulee esittää asemapiirroksen pohjakartta, joka voidaan halutessa toimittaa myös vektorimuodossa.

Kuka tekee asemapiirroksen?

Periaatteessa piirroksen voi tehdä kuka tahansa, mutta kunnilla on kuitenkin usein tietyt pätevyysvaatimukset suunnittelijan suhteen. Ilman arkkitehdin koulutusta voi piirroksen laatiminen olla hyvinkin monimutkainen prosessi, joka helposti pitkittää myös luvan hakuprosessia. Helpointa on siis ulkoistaa piirroksen tekeminen ammattilaiselle.


Piirros kannattaa tehdä sähköisessä muodossa ja käyttää apuna AUTOCAD ohjelmistoa, joka on käytössä niin useissa kunnissa kuin arkkitehtitoimistoissakin.


Tonttikartat saa tilattua yleisesti suoraan siltä kunnalta, johon rakentaminen on suunnitteilla.


suunnitteilla asemapiirros

Mitä asemapiirros maksaa?

Piirroksen hinnat vaihtelevat eri arkkitehtitoimistojen välillä, mutta yleisesti hinnat liikkuvat tuhannesta eurosta hieman ylöspäin. Toki tähänkin vaikuttaa esimerkiksi piirroksen laajuus. Kun piirros on sähköisessä muodossa ja seuraavien rakennusvaiheiden suunnittelussa, kuten LVI-tai sähkösuunnittelussa, voidaan hyödyntää asemapiirroksesta tehtyjä suunnitelmia, pysyvät kokonaiskustannuksetkin alhaisempina.

Asemapiirroksen hintaan vaikuttaa siis muun muassa:

 • asemapiirroksen laajuus
 • voidaanko piirrosta hyödyntää myöhemmissä suunnitteluvaiheissa
 • arkkitehtitoimistojen hinnoittelu

Kaipaatko apua asemapiirroksen laatimiseen?


Aloita suunnittelu


Urakkamaailman avulla löydät ammattilaiset rakennusprojektillesi ja ilmoituksen jättäminen on aina ilmaista!Tässä artikkelissa

 • Miksi asemapiirros tehdään
 • Mitä piirrokseen tulee
 • Kuka piirroksen tekee
 • Mitä asemapiirros maksaa


Miksi valita Urakkamaailma?

 • Ilmainen
 • Kilpailuttamalla saat huomattavaa säästöä urakastasi
 • Näet urakoitsijoiden taustatiedot
 • Kirjallinen sopimus
 • Asiantunteva ja ystävällinen asiakaspalvelu


Lue miksi kannattaa käyttää Urakkamaailmaa

Aloita turvallinen remontti tästä


Lue myös nämä:

rakennusluvan hankkiminen

Rakennuslupa

toimenpidelupa

Toimenpidelupa

Talon rakentaminen

Talon rakentaminen

sähkösuunnittelu

Sähkösuunnittelu

Kodin suunnittelu

Kodin suunnittelu

Kodin rakennuttaminen

Kodin rakennuttaminen

pihasuunnittelu hinta

Pihasuunnittelu hinta

saneeraus

Saneeraus

koolaus

Koolaus

talon perustukset

Talon perustukset

saunan rakentaminen

Saunan rakentaminen

pihasaunan rakentaminen

Pihasaunan rakentaminen

Puun kaatamisen hinta

Puun kaatamisen hinta