Uusi kohde!

Pesukoneen asennus, Tampere

42 minuuttia sitten

×
Urakoitsija-arvostelu

JEPP Palvelut Oy, Hauho

2 tuntia sitten

×
Sopimus

Uusi sopimus luotu, Salo

3 tuntia sitten

×
Uusi kohde!

Viilentävän ilmalämpöpumpun asennus kerr..., Turku

52 minuuttia sitten

×
Urakoitsija-arvostelu

Tuomo Lehtinen, Hämeenlinna

2 tuntia sitten

×
Uusi kohde!

Vanhan omakotitalon uudistaminen, rakenn..., Rusutjärvi

59 minuuttia sitten

×
Päivitetty 01.12.2023

Kodin muutostöitä tehdessä tulee varmistaa tarvitaanko toimenpidelupa

Ennen kodin muutostöihin ryhtymistä tulisi selvittää tarvitaanko suunnitteilla olevaan työhön toimenpidelupa.


Rakennettaessa ja remontoidessa tulee usein vastaan kysymys siitä mihin kaikkiin töihin tai muutoksiin tarvitaan rakennuslupa. Lupa-asiat tulee olla kunnossa ennen hommaan ryhtymistä, joten selvitä tarkkaan tarvitaanko suunnitteilla olevaan työhön toimenpidelupa.

Milloin tarvitaan toimenpidelupa?

Useimmat pienet, ylläpidolliset työt omassa kiinteistössä voidaan toteuttaa ilman erillistä lupaa. Jos remontissa kuitenkin kosketaan kantaviin rakenteisiin tai tehdään muutoksia, jotka vaikuttavat rakennuksen käyttötarkoitukseen, tarvitaan sellaisten töiden tekemiseen lähtökohtaisesti lupa.

“Toimenpidelupa tarvitaan maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetyin edellytyksin ja rajoituksin sellaisen rakennelman tai laitoksen, jota ei ole pidettävä rakennuksena, pystyttämiseen tai sijoittamiseen tai rakennuksen ulkoasun tai tilajärjestelyn muuttamiseen." (lähde: www.rakvv.hel.fi)

Löydä valvoja remontillesi

Pyydä tarjouksia

Pyynnön jättäminen on ilmaista, eikä sido valvojan tilaamiseen.

Esimerkkejä töistä joihin tarvitaan toimenpidelupa:

 • Huoneistojärjestely
 • Maalämpö
 • Erillislaitteet, kuten mastot, piiput, varastointisäiliöt, hiihtohissit, muistomerkit ja suurehkot antennit
 • Julkisivumuutokset
 • Liikuteltava laite kuten asuntovaunu tai ravintolalaiva, jonka käyttötarkoitus ei liity tavanomaiseen retkeilyyn tai veneilyyn
 • Mainostoimenpide, rakennelman, tekstin tai kuvan asettaminen ulkosalle mainos- tai muussa kaupallisessa tarkoituksessa tai pysyvä tai pitkäaikainen ikkunaa peittävän mainoksen asettaminen. 1. Kerroksen huoneiston näyteikkunoiden ja oven yläpuolelle voidaan asentaa ilman rakennusvalvonnan lupaa suorat ja sivulta auki olevat markiisit, joissa esiintyy ainoastaan yrityksen nimi.

Esimerkkejä töistä joihin EI yleensä tarvita rakennusvalvonnan lupaa (varmista asia kuitenkin omasta kunnastasi ennen rakentamista!):

 • Ilmalämpöpumpun ja aurinkokeräimen sijoittaminen
 • Leikkimökin tai pienehkön kasvihuoneen sijoittaminen pihalle, ei kuitenkaan kadun varteen
 • Asuinpientalojen julkisivun maalaukset, sekä kattomateriaalien vaihdot, ellei rakennusta ole asemakaavassa tai rakennussuojelulain nojalla suojeltu
 • Asuinhuoneiston sisäänvedetyn parvekkeen lasitus
toimenpideluvan hakeminen

Mistä hakea lupaa ja mitä sen tulee sisältää?

Lupa-asioissa tulee kääntyä oman kunnan rakennusvalvonnan puoleen. Rakennusvalvonnalta saa tietoa kunnan rakennusmääräyksistä sekä ohjeet ja hakulomakkeet toimenpidelupaa varten. Kuntien määräykset voivat poiketa toisistaan, joten ennen rakentamisen aloittamista on tärkeää kysyä aina ensin neuvoa kyseisen kunnan viranomaisilta.

Hakemuksen tulee yleisesti sisältää seuraavat dokumentit: toimenpidelupahakemus, pääpiirustukset, rakennuspaikan omistus- tai hallintaoikeustodistus, tilastolomakkeet, rakennustöiden vastaavan työnjohtaja hakemus ja toimenpidelupamaksu. Lisäksi lupahakemuksissa tulee käydä ilmi myös naapureiden asianmukainen tiedottaminen/kuuleminen.

Rakennusvalvontaa kunnissa valvoo rakennusvalvontaviranomainen, jonka tehtäviin kuuluu muun muassa seuraavat lupa- ja valvonta-asiat:

 • Rakennusluvat
 • Toimenpideluvat
 • Purkamis- ja maisematyöluvat
 • Rakentamisen ohjaus ja valvonta
 • Vastuuvakuutukset
 • Yleisillä alueilla tehtävien töiden erimielisyyksien ratkaisu

Aloita onnistunut remontti

Jätä remontti-ilmoitus

Ilmoituksen jättäminen on ilmaista, eikä sido remontin tilaamiseen.

Lue alla olevista artikkeleista kuinka onnistut remontissasi