Kodin muutostöitä tehdessä tulee varmistaa tarvitaanko toimenpidelupa

Lukuaika 3min

toimenpidelupa

Rakennettaessa ja remontoidessa tulee usein vastaan kysymys siitä mihin kaikkiin töihin tai muutoksiin tarvitaan rakennuslupa. Lupa-asiat tulee olla kunnossa ennen hommaan ryhtymistä, joten selvitä tarkkaan tarvitaanko suunnitteilla olevaan työhön toimenpidelupa.

Milloin tarvitaan toimenpidelupa?

Useimmat pienet, ylläpidolliset työt omassa kiinteistössä voidaan toteuttaa ilman erillistä lupaa. Jos remontissa kuitenkin kosketaan kantaviin rakenteisiin tai tehdään muutoksia, jotka vaikuttavat rakennuksen käyttötarkoitukseen, tarvitaan sellaisten töiden tekemiseen lähtökohtaisesti lupa.


“Toimenpidelupa tarvitaan maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetyin edellytyksin ja rajoituksin sellaisen rakennelman tai laitoksen, jota ei ole pidettävä rakennuksena, pystyttämiseen tai sijoittamiseen tai rakennuksen ulkoasun tai tilajärjestelyn muuttamiseen." (lähde: www.rakvv.hel.fi)


Löydä rakennusurakallesi valvoja


Esimerkkejä töistä joihin tarvitaan toimenpidelupa:


 • Huoneistojärjestely
 • Maalämpö
 • Erillislaitteet, kuten mastot, piiput, varastointisäiliöt, hiihtohissit, muistomerkit ja suurehkot antennit
 • Julkisivumuutokset
 • Liikuteltava laite kuten asuntovaunu tai ravintolalaiva, jonka käyttötarkoitus ei liity tavanomaiseen retkeilyyn tai veneilyyn
 • Mainostoimenpide, rakennelman, tekstin tai kuvan asettaminen ulkosalle mainos- tai muussa kaupallisessa tarkoituksessa tai pysyvä tai pitkäaikainen ikkunaa peittävän mainoksen asettaminen. 1. Kerroksen huoneiston näyteikkunoiden ja oven yläpuolelle voidaan asentaa ilman rakennusvalvonnan lupaa suorat ja sivulta auki olevat markiisit, joissa esiintyy ainoastaan yrityksen nimi.


Esimerkkejä töistä joihin EI yleensä tarvita rakennusvalvonnan lupaa (varmista asia kuitenkin omasta kunnastasi ennen rakentamista!):

 • Ilmalämpöpumpun ja aurinkokeräimen sijoittaminen
 • Leikkimökin tai pienehkön kasvihuoneen sijoittaminen pihalle, ei kuitenkaan kadun varteen
 • Asuinpientalojen julkisivun maalaukset, sekä kattomateriaalien vaihdot, ellei rakennusta ole asemakaavassa tai rakennussuojelulain nojalla suojeltu
 • Asuinhuoneiston sisäänvedetyn parvekkeen lasitus


toimenpidelupaan kuuluva dokumentti

Mistä hakea lupaa ja mitä sen tulee sisältää?

Lupa-asioissa tulee kääntyä oman kunnan rakennusvalvonnan puoleen. Rakennusvalvonnalta saa tietoa kunnan rakennusmääräyksistä sekä ohjeet ja hakulomakkeet toimenpidelupaa varten. Kuntien määräykset voivat poiketa toisistaan, joten ennen rakentamisen aloittamista on tärkeää kysyä aina ensin neuvoa kyseisen kunnan viranomaisilta.


Hakemuksen tulee yleisesti sisältää seuraavat dokumentit: toimenpidelupahakemus, pääpiirustukset, rakennuspaikan omistus- tai hallintaoikeustodistus, tilastolomakkeet, rakennustöiden vastaavan työnjohtaja hakemus ja toimenpidelupamaksu. Lisäksi lupahakemuksissa tulee käydä ilmi myös naapureiden asianmukainen tiedottaminen/kuuleminen.


Rakennusvalvontaa kunnissa valvoo rakennusvalvontaviranomainen, jonka tehtäviin kuuluu muun muassa seuraavat lupa- ja valvonta-asiat:


 • Rakennusluvat
 • Toimenpideluvat
 • Purkamis- ja maisematyöluvat
 • Rakentamisen ohjaus ja valvonta
 • Vastuuvakuutukset
 • Yleisillä alueilla tehtävien töiden erimielisyyksien ratkaisuRemontti edessä ja tekijä puuttuu? Urakkamaailma auttaa sinua löytämään ammattilaisen ja takaa huolettoman remontin!

Aloita remontti

Miksi valita Urakkamaailma?

 • Ilmainen
 • Kilpailuttamalla saat huomattavaa säästöä urakastasi
 • Näet urakoitsijoiden taustatiedot
 • Kirjallinen sopimus
 • Asiantunteva ja ystävällinen asiakaspalvelu


Lue miksi kannattaa käyttää Urakkamaailmaa

Aloita turvallinen remontti tästä


Lisää samankaltaisia artikkeleita:


rakennusluvan hankkiminen

Rakennuslupa

asemapiirros

Asemapiirros

Kodin rakennuttaminen

Kodin rakennuttaminen

Huoneistoremontin valvonta

Huoneiston remontin valvonta

Taloyhtiö remontin valvonta

Taloyhtiöremontin valvonta

Kotitalousvähennys remontti

Kotitalousvähennys

Aidan rakentaminen

Aidan rakentamisen hinta

rakennusvalvonta

Remonttivalvoja

Taloyhtiön remontti

Taloyhtiöremontti hinta

pihasaunan rakentaminen

Pihasaunan rakentaminen

saneeraus

Saneeraus

rossipohja

Rossipohja

älylukko

Älylukko

autokatoksen rakentaminen

Autokatoksen rakentaminen