Uusi kohde!

Lämminvesivaraajan vaihto, Ylöjärvi

12 minuuttia sitten

×
Urakoitsija-arvostelu

FinMD OY, Helsinki

57 minuuttia sitten

×
Sopimus

Uusi sopimus luotu, Tampere

1 tunti sitten

×
Uusi kohde!

Kantavan seinän purku / oviaukon suurent..., Askola

55 minuuttia sitten

×
Urakoitsija-arvostelu

Metsähankala Oy, Tampere

2 tuntia sitten

×
Uusi kohde!

Taloyhtiöurakka: Aidan huoltokorjaus, Helsinki

1 tunti sitten

×

Taloyhtiöremontin valvonta

RAKENNUSVALVONTA TALOYHTIÖURAKOIHIN

Tarvitsetko valvojan taloyhtiöurakkaan? Ota yhteyttä alla olevan nappulan kautta ja järjestämme taloyhtiöurakan valvojat ottavat sinuun yhteyttä.

Haluan valvojan taloyhtiöurakkaan

Kerro tarpeestasi niin valvojamme ottavat yhteyttä.Taloyhtiöremontin valvontaan kannattaa panostaa

Taloyhtiöille laajat korjaushankkeet, kuten putkisaneeraus, julkisivu- tai kattoremontti, ovat vaativia ponnistuksia.

Hankkeet ovat pitkäkestoisia, monimutkaisia ja kalliita, työvaiheessa ne haittaavat asumista ja pieleen menneen remontin seuraukset voivat olla katastrofaalisia. Onnistunut remontti vaatii taloteknistä, juridista, operatiivista, taloudellista ja viestinnällistä osaamista – taloyhtiön kannattaa panostaa pätevien asiantuntijoiden palkkaamiseen.

Hankesuunnittelija, projektipäällikkö ja valvoja ovat taloyhtiön näkökulmasta hankkeen avainhenkilöitä.

Taloyhtiöiden suurissa remonttihankkeissa on viisi vaihetta: hankesuunnittelu, toteutuksen suunnittelu, töiden valmistelu, remonttivaihe sekä valmiin työn vastaanotto ja jälkiseuranta.

Kun taloyhtiö on päättänyt, mitä korjauksia on tarkoitus tehdä ja missä laajuudessa, on aika etsiä ansioitunut hankesuunnittelija. Hankesuunnittelija kokoaa tarvittavat selvitykset, kartoittaa korjausvaihtoehdot ja tekee riskianalyysit. Hyvässä hankesuunnitelmassa toteutuvat sekä taloyhtiön asettamat tavoitteet että viranomaisten vaatimukset. Urakkamaailman kautta löydät helposti luotettavan valvojan taloyhtiöurakallesi, tee tästä yhteydenottopyyntö.

Kun taloyhtiö on hyväksynyt hankesuunnitelman, vuorossa on projektipäällikön palkkaaminen. Toisinaan hankesuunnittelija siirtyy rakennuttamisesta vastaavaksi projektipäälliköksi, joka kartoittaa urakoitsijat, laatii tarjouspyynnöt, valmistelee päätökset taloyhtiölle, ohjaa suunnittelua, hoitaa sopimusasiat ja koordinoi hankkeen etenemistä.

Valvoja on taloyhtiön luottohenkilö

Remonttihankkeelle kannattaa palkata puolueeton, ulkopuolinen valvoja heti toteutussuunnittelun käynnistyessä.

Valvojan asiantuntemus hyödyttää taloyhtiötä eniten, kun tämä pääsee perehtymään suunnitelmiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Valvojan on hyvä myös tutustua kohteeseen hankesuunnittelijan ja mahdollisesti myös kuntotutkijan kanssa, etenkin, mikäli remontti on vaativa.

Valvoja on työn tilaajan luottohenkilö, jonka tehtävänä on varmistaa, että remontin lopputulos on laadukas: työ vastaa sovittua, urakka valmistuu aikataulussa eivätkä kustannukset karkaa. Valvoja ennakoi riskejä ja ennaltaehkäisee virheitä. Rakennusaikana havaittu epäkohta on huomattavasti helpompi ja edullisempi korjata kuin mahdollisesti vuosia myöhemmin paljastuva vaurio.


Pyydä valvojamme yhteydenottoa

Avullamme saat luotettavan ja kustannustehokkaan ratkaisun kaikkiin rakentamisen ja remontoimisen projektijohtamisen ratkaisuihin.


Pätevän valvojan löytämiseksi kannattaa nähdä vaivaa. Luotettavan ammattilaisen tunnusmerkkejä ovat vahvat näytöt vastaavista projekteista, suositukset muilta taloyhtiöiltä, riittävän laaja ammatillinen asiantuntemus sekä hyvämaineinen yritys. Valinnassa voi käyttää apuna myös rakennus- ja kiinteistöalalla toimivan FISE:n pätevyysrekisteriä.

Valvoja tekee työtä sovittua

Valvojan toimenkuvaan voi kuulua hyvinkin moninaisia tehtäviä, joihin vaikuttavat muun muassa kyseisen henkilön pätevyydet.

Remonttihankkeelle tehdään kattava valvontasuunnitelma, ja ensisijaisen valvojan lisäksi on mahdollista käyttää muiden alojen asiantuntijoita esimerkiksi yksittäisissä tarkastuksissa. Valvojan tehtävät, vastuut ja valtuudet määräytyvät valvontasopimukseen kirjatun, yhdessä sovitun tehtäväluettelon perusteella.

Tyypillisesti valvoja seuraa remontin etenemistä ja valvoo työn laatua, tarkistaa työnjohtajien ja alihankkijoiden ammattipätevyyksiä, osallistuu urakoitsijan omalaadunvalvontaan ja viranomaisten katselmuksiin, varmistaa, että piiloon jäävät asennukset tarkastetaan ennen peittämistä, katsoo, että työtavat ja rakennusmateriaalit vastaavat sovittua sekä pitää silmällä esimerkiksi työmaan sääsuojausta.

Valvoja dokumentoi havainnot, saattaa mahdolliset ongelmat välittömästi kaikkien osapuolten tietoon sekä pitää muutoinkin taloyhtiön ajan tasalla työmaan tapahtumista.

Usein valvoja vastaa myös kustannusten valvonnasta. Tällöin hän tarkastaa urakoitsijan esittämien laskujen oikeellisuuden ennen niiden luovuttamista taloyhtiölle. Valvojan tehtäviin voi kuulua myös hankkeen aikatauluseuranta ja mahdollisista viivästyksistä varoittaminen.

Remonttihankkeen valvoja hoitaa yleensä myös valmiin työn vastaan- ja käyttöönoton valvonnan, takuuaikaisen valvonnan sekä asiakirjojen arkistoinnin.

Valvojan ja projektipäällikön tyypilliset vastuualueet ovat osin päällekkäisiä. Kumpi tahansa voi vastata esimerkiksi työturvallisuuteen liittyvistä kysymyksistä. Siksi on ensiarvoisen tärkeää, että kunkin tehtävät, vastuut ja valtuudet on kirjattu sopimuksiin selkeästi.

Mikäli valvoja laiminlyö sopimusvelvoitteensa, hän voi joutua vahingonkorvausvastuuseen remontin epäonnistuessa, vaikka urakoitsija vastaa toki oman työnsä jäljestä.

Rakentamisen Laatu ry on julkaissut korjausrakentamispalveluiden hankintaoppaan taloyhtiöille suurten remonttihankkeiden läpiviemiseksi.

Vuonna 2016 julkaistu opas on luettavissa täältä. Rakennustieto on laatinut erilaisten urakoiden valvonnalle mallipohjia tehtäväluetteloineen.


Ota yhteyttä ja valvojamme kertoo lisää rakennusvalvonnasta:

Jätä yhteydenottopyyntö valvojalle


Miksi hankkia rakennusvalvoja?

  • Taloyhtiöurakat ovat monesti haastavia javalvoja auttaa kokonaisuuden hallitsemisessa
  • Taloyhtiöurakan valvoja varmistaa, että urakoitsija hoitaa työnsä kuten on sovittu
  • Rakennuskonsulttimme auttavat kaikessa liittyen urakkaan: luvat, suunnittelu sekä erilaisten asiakirjojen hankinta
  • Lue artikkelista lisää tietoa


Remonttihankkeelle kannattaa palkata puolueeton, ulkopuolinen valvoja heti toteutussuunnittelun käynnistyessä.


Lue myös:

rakennusvalvonta

Remonttivalvoja

taloyhtiön vastuunjakotaulukko

Taloyhtiön vastuunjakotaulukko

Taloyhtiöremontin valvonta

Taloyhtiöremontin valvonta

taloyhtiön julkisivuremontti

Taloyhtiön julkisivuremontti

Maalämpö taloyhtiöön

Maalämpö taloyhtiöön

Rakennusvalvonta Tampere

Rakennusvalvonta Tampere

Rakennusvalvonta Helsinki

Rakennusvalvontaa Helsingissä

Rakennusvalvonta Oulu

Rakennusvalvonta Oulu

Asfaltoinnin hinta

Asfaltoinnin hinta
Kauttamme kulkee rakennusprojekteja eniten Suomessa :

7 1 1 1 3 9 5 3

Viimeisen 3kk aikana kilpailutettujen remonttien kokonaisarvo.