Uusi kohde!

Kylpyhuoneen remontti, Järvenpää

21 sekuntia sitten

×
Urakoitsija-arvostelu

Tinko Finland Oy, Helsinki

49 minuuttia sitten

×
Sopimus

Uusi sopimus luotu, Oulu

1 tunti sitten

×
Uusi kohde!

Puiden kaato , kuusiaidan madaltaminen, Kaarina

7 minuuttia sitten

×
Urakoitsija-arvostelu

Suomen Talomestarit Oy, Helsinki

1 tunti sitten

×
Uusi kohde!

Maalämpöjärjestelmän paisuntasäiliön vai..., Helsinki

7 minuuttia sitten

×
Päivitetty 09.01.2024

Taloyhtiöremontin valvonta

Tässä artikkelissa:

-Mitkä eri osa-alueet kannattaa antaa ammattilaiselle remontin suunnittelussa ja valvonnassa?
-Mitkä ovat taloyhtiöremontin eri vaiheet?
-Mitkä ovat valvojan tehtävät taloyhtiöremontissa?

Selvitä taloyhtiöremonttisi hinta-arvio alla olevalla laskurilla:


Taloyhtiöremontin valvonta

Onnistunut taloyhtiöremontti vaatii taloyhtiön, isännöitsijän, suunnittelijoiden, valvojan sekä urakoitsijoiden saumatonta yhteistyötä. Tässä artikkelissa tutustut taloyhtiöremontin suunnitteluun ja valvontaan liittyviin asioihin. 

Taloyhtiöille laajat korjaushankkeet, kuten putkisaneeraus, julkisivu- tai kattoremontti, ovat vaativia ponnistuksia. Hankkeet ovat pitkäkestoisia, monimutkaisia ja kalliita, työvaiheessa ne haittaavat asumista ja pieleen menneen remontin seuraukset voivat olla katastrofaalisia.

Onnistunut remontti vaatii:

  • taloteknistä,
  • juridista,
  • operatiivista,
  • taloudellista ja
  • viestinnällistä osaamista.

Taloyhtiön kannattaa panostaa pätevien asiantuntijoiden palkkaamiseen. Hankesuunnittelija, projektipäällikkö ja valvoja ovat taloyhtiön näkökulmasta hankkeen avainhenkilöitä.

Kysy lisää rakennuskonsultilta

Jätä yhteydenottopyyntö

Avullamme saat luotettavan ja kustannustehokkaan ratkaisun kaikkiin rakentamisen ja remontoinnin projektijohtamisen ratkaisuihin.

Taloyhtiöremontin vaiheet valvonnan näkökulmasta

Taloyhtiöiden suurissa remonttihankkeissa on viisi vaihetta:

  1. Hankesuunnittelu
  2. Toteutuksen suunnittelu
  3. Töiden valmistelu
  4. Remonttivaihe
  5. Valmiin työn vastaanotto ja jälkiseuranta

Kun taloyhtiö on päättänyt, mitä korjauksia on tarkoitus tehdä ja missä laajuudessa, on aika etsiä ansioitunut hankesuunnittelija. Hankesuunnittelija kokoaa tarvittavat selvitykset, kartoittaa korjausvaihtoehdot ja tekee riskianalyysit. Hyvässä hankesuunnitelmassa toteutuvat sekä taloyhtiön asettamat tavoitteet, että viranomaisten vaatimukset.

Kun taloyhtiö on hyväksynyt hankesuunnitelman, vuorossa on projektipäällikön palkkaaminen. Toisinaan hankesuunnittelija siirtyy rakennuttamisesta vastaavaksi projektipäälliköksi, joka kartoittaa urakoitsijat, laatii tarjouspyynnöt, valmistelee päätökset taloyhtiölle, ohjaa suunnittelua, hoitaa sopimusasiat ja koordinoi hankkeen etenemistä.

Valvoja on taloyhtiön luottohenkilö

Remonttihankkeelle kannattaa palkata puolueeton, ulkopuolinen valvoja heti toteutussuunnittelun käynnistyessä. Valvojan asiantuntemus hyödyttää taloyhtiötä eniten, kun tämä pääsee perehtymään suunnitelmiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Valvojan on hyvä myös tutustua kohteeseen hankesuunnittelijan ja mahdollisesti myös kuntotutkijan kanssa, etenkin, mikäli remontti on vaativa.

Valvoja on työn tilaajan luottohenkilö, jonka tehtävänä on varmistaa, että remontin lopputulos on laadukas: työ vastaa sovittua, urakka valmistuu aikataulussa eivätkä kustannukset karkaa. Valvoja ennakoi riskejä ja ennaltaehkäisee virheitä. Rakennusaikana havaittu epäkohta on huomattavasti helpompi ja edullisempi korjata kuin mahdollisesti vuosia myöhemmin paljastuva vaurio.

Pätevän valvojan löytämiseksi kannattaa nähdä vaivaa.

Valvojan tehtävät taloyhtiöremontissa

Valvojan toimenkuvaan voi kuulua hyvinkin moninaisia tehtäviä, joihin vaikuttavat muun muassa kyseisen henkilön pätevyydet. Remonttihankkeelle tehdään kattava valvontasuunnitelma ja ensisijaisen valvojan lisäksi on mahdollista käyttää muiden alojen asiantuntijoita esimerkiksi yksittäisissä tarkastuksissa. Valvojan tehtävät, vastuut ja valtuudet määräytyvät valvontasopimukseen kirjatun, yhdessä sovitun tehtäväluettelon perusteella.

Aloita onnistunut taloyhtiöremontti ottamalla yhteyttä rakennuskonsulttiin

Aloita tästä

Yhteydenottopyynnön jättäminen on ilmaista, eikä sido palvelun tilaamiseen.

Tyypillisesti valvoja seuraa remontin etenemistä ja valvoo työn laatua, tarkistaa työnjohtajien ja alihankkijoiden ammattipätevyyksiä, osallistuu urakoitsijan omalaadunvalvontaan ja viranomaisten katselmuksiin, varmistaa että piiloon jäävät asennukset tarkastetaan ennen peittämistä, katsoo että työtavat ja rakennusmateriaalit vastaavat sovittua sekä pitää silmällä esimerkiksi työmaan sääsuojausta. Valvoja dokumentoi havainnot, saattaa mahdolliset ongelmat välittömästi kaikkien osapuolten tietoon sekä pitää muutoinkin taloyhtiön ajan tasalla työmaan tapahtumista.

Usein valvoja vastaa myös kustannusten valvonnasta. Tällöin hän tarkastaa urakoitsijan esittämien laskujen oikeellisuuden ennen niiden luovuttamista taloyhtiölle. Valvojan tehtäviin voi kuulua myös hankkeen aikatauluseuranta ja mahdollisista viivästyksistä varoittaminen. Remonttihankkeen valvoja hoitaa yleensä myös valmiin työn vastaan- ja käyttöönoton valvonnan, takuuaikaisen valvonnan sekä asiakirjojen arkistoinnin.

Valvojan ja projektipäällikön tyypilliset vastuualueet ovat osin päällekkäisiä. Kumpi tahansa voi vastata esimerkiksi työturvallisuuteen liittyvistä kysymyksistä. Siksi on ensiarvoisen tärkeää, että kunkin tehtävät, vastuut ja valtuudet on kirjattu sopimuksiin selkeästi. Mikäli valvoja laiminlyö sopimusvelvoitteensa, hän voi joutua vahingonkorvausvastuuseen remontin epäonnistuessa, vaikka urakoitsija vastaa toki oman työnsä jäljestä.

Lue alla olevista artikkeleista kuinka onnistut remontissasi