Uusi kohde!

Kylpyhuoneen lavuaarin ja peilin asennus, Helsinki

17 minuuttia sitten

×
Urakoitsija-arvostelu

Jarskin Sähkö Oy, Helsinki

2 tuntia sitten

×
Sopimus

Uusi sopimus luotu, Tampere

3 tuntia sitten

×
Uusi kohde!

Korvausilmaventtiilin asentaminen, Tampere

26 minuuttia sitten

×
Urakoitsija-arvostelu

Kodit Kunnossa Oy , Helsinki

12 tuntia sitten

×
Uusi kohde!

Asbestikartoitus keittiön välitilasta, Joensuu

8 tuntia sitten

×

Taloyhtiöremontin valvontaan kannattaa panostaa - tutustu valvojan tehtäviin taloyhtiön remontissa

Onnistunut taloyhtiöremontti vaatii taloyhtiön, isännöitsijän, suunnittelijoiden, valvojan sekä urakoitsijoiden saumatonta yhteistyötä. Tutustu tässä artikkelissa taloyhtiöremontin suunnitteluun ja valvontaan liittyviin asioihin. Lue mitä tulee ottaa huomioon valvojan valinnassa, miten isompi remontti taloyhtiössä etenee ja missä vaiheessa tulee valvoja ottaa mukaan.


taloyhtiöremontin valvonta


Taloyhtiöille laajat korjaushankkeet, kuten putkisaneeraus, julkisivu- tai kattoremontti, ovat vaativia ponnistuksia. Hankkeet ovat pitkäkestoisia, monimutkaisia ja kalliita, työvaiheessa ne haittaavat asumista ja pieleen menneen remontin seuraukset voivat olla katastrofaalisia.

Onnistunut remontti vaatii

 • taloteknistä,
 • juridista,
 • operatiivista,
 • taloudellista ja
 • viestinnällistä osaamista.

Taloyhtiön kannattaa panostaa pätevien asiantuntijoiden palkkaamiseen. Hankesuunnittelija, projektipäällikkö ja valvoja ovat taloyhtiön näkökulmasta hankkeen avainhenkilöitä.


Kysy lisää rakennuskonsultilta

Avullamme saat luotettavan ja kustannustehokkaan ratkaisun kaikkiin rakentamisen ja remontoimisen projektijohtamisen ratkaisuihin.


Taloyhtiöremontin vaiheet valvonnan näkökulmasta

Taloyhtiöiden suurissa remonttihankkeissa on viisi vaihetta:

 1. hankesuunnittelu,
 2. toteutuksen suunnittelu,
 3. töiden valmistelu,
 4. remonttivaihe sekä
 5. valmiin työn vastaanotto ja jälkiseuranta.

Kun taloyhtiö on päättänyt, mitä korjauksia on tarkoitus tehdä ja missä laajuudessa, on aika etsiä ansioitunut hankesuunnittelija. Hankesuunnittelija kokoaa tarvittavat selvitykset, kartoittaa korjausvaihtoehdot ja tekee riskianalyysit. Hyvässä hankesuunnitelmassa toteutuvat sekä taloyhtiön asettamat tavoitteet, että viranomaisten vaatimukset.

Kun taloyhtiö on hyväksynyt hankesuunnitelman, vuorossa on projektipäällikön palkkaaminen. Toisinaan hankesuunnittelija siirtyy rakennuttamisesta vastaavaksi projektipäälliköksi, joka kartoittaa urakoitsijat, laatii tarjouspyynnöt, valmistelee päätökset taloyhtiölle, ohjaa suunnittelua, hoitaa sopimusasiat ja koordinoi hankkeen etenemistä.


Valvoja on taloyhtiön luottohenkilö

Remonttihankkeelle kannattaa palkata puolueeton, ulkopuolinen valvoja heti toteutussuunnittelun käynnistyessä. Valvojan asiantuntemus hyödyttää taloyhtiötä eniten, kun tämä pääsee perehtymään suunnitelmiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Valvojan on hyvä myös tutustua kohteeseen hankesuunnittelijan ja mahdollisesti myös kuntotutkijan kanssa, etenkin, mikäli remontti on vaativa.

Valvoja on työn tilaajan luottohenkilö, jonka tehtävänä on varmistaa, että remontin lopputulos on laadukas: työ vastaa sovittua, urakka valmistuu aikataulussa eivätkä kustannukset karkaa. Valvoja ennakoi riskejä ja ennaltaehkäisee virheitä. Rakennusaikana havaittu epäkohta on huomattavasti helpompi ja edullisempi korjata kuin mahdollisesti vuosia myöhemmin paljastuva vaurio.

Pätevän valvojan löytämiseksi kannattaa nähdä vaivaa. Alla olevasta napista voit klikata itsesi täyttämään tarpeesi lomakkeeseen, jota kautta hyväksi todetut rakennuskonsulttimme ottavat teihin yhteyttä.

Valvoja tekee työtä sovittua

Valvojan toimenkuvaan voi kuulua hyvinkin moninaisia tehtäviä, joihin vaikuttavat muun muassa kyseisen henkilön pätevyydet. Remonttihankkeelle tehdään kattava valvontasuunnitelma, ja ensisijaisen valvojan lisäksi on mahdollista käyttää muiden alojen asiantuntijoita esimerkiksi yksittäisissä tarkastuksissa. Valvojan tehtävät, vastuut ja valtuudet määräytyvät valvontasopimukseen kirjatun, yhdessä sovitun tehtäväluettelon perusteella.

Valvojan tehtävät taloyhtiöremontissa

Tyypillisesti valvoja seuraa remontin etenemistä ja valvoo työn laatua, tarkistaa työnjohtajien ja alihankkijoiden ammattipätevyyksiä, osallistuu urakoitsijan omalaadunvalvontaan ja viranomaisten katselmuksiin, varmistaa, että piiloon jäävät asennukset tarkastetaan ennen peittämistä, katsoo, että työtavat ja rakennusmateriaalit vastaavat sovittua sekä pitää silmällä esimerkiksi työmaan sääsuojausta. Valvoja dokumentoi havainnot, saattaa mahdolliset ongelmat välittömästi kaikkien osapuolten tietoon sekä pitää muutoinkin taloyhtiön ajan tasalla työmaan tapahtumista.

Usein valvoja vastaa myös kustannusten valvonnasta. Tällöin hän tarkastaa urakoitsijan esittämien laskujen oikeellisuuden ennen niiden luovuttamista taloyhtiölle. Valvojan tehtäviin voi kuulua myös hankkeen aikatauluseuranta ja mahdollisista viivästyksistä varoittaminen. Remonttihankkeen valvoja hoitaa yleensä myös valmiin työn vastaan- ja käyttöönoton valvonnan, takuuaikaisen valvonnan sekä asiakirjojen arkistoinnin.

Valvojan ja projektipäällikön tyypilliset vastuualueet ovat osin päällekkäisiä. Kumpi tahansa voi vastata esimerkiksi työturvallisuuteen liittyvistä kysymyksistä. Siksi on ensiarvoisen tärkeää, että kunkin tehtävät, vastuut ja valtuudet on kirjattu sopimuksiin selkeästi. Mikäli valvoja laiminlyö sopimusvelvoitteensa, hän voi joutua vahingonkorvausvastuuseen remontin epäonnistuessa, vaikka urakoitsija vastaa toki oman työnsä jäljestä.


Kysy lisää rakennuskonsultilta

Avullamme saat luotettavan ja kustannustehokkaan ratkaisun kaikkiin rakentamisen ja remontoimisen projektijohtamisen ratkaisuihin.

Tässä artikkelissa

 • Mitkä eri osa-alueet kannattaa antaa ammattilaiselle remontin suunnittelussa ja valvonnassa?
 • Mitä ovat taloyhtiöremontin eri vaiheet?
 • Mitä ovat valvojan tehtävät taloyhtiöremontissa?
Haluan valvojan remonttiini

Avullamme saat luotettavan ja kustannustehokkaan ratkaisun kaikkiin rakentamisen ja remontoimisen projektijohtamisen ratkaisuihin.Urakkamaailmasta löydät luotettavan ammattiurakoitsijan remonttiin kuin remonttiin, ilmaiseksi.

Lue miksi kannattaa käyttää Urakkamaailmaa

Aloita turvallinen remontti tästäSinua voisi kiinnostaa myös nämä artikkelit:

taloyhtiön remonttiopas

Pientaloyhtiön remonttiopas

Taloyhtiön remontti

Taloyhtiöremontti hinta

taloyhtiön putkiremontti

Taloyhtiön putkiremontti

taloyhtiön kattoremontti

Taloyhtiön kattoremontti

rakennusvalvonta

Remonttivalvoja

taloyhtiön vastuunjakotaulukko

Taloyhtiön vastuunjakotaulukko

Kivilattia hinta

Kivilattia hinta

kattotuolit

Kattotuolit

sisäilman laatu ja sen tutkiminen

Sisäilman laatu

Rakennusvalvonta Helsinki

Rakennusvalvonta Helsingissä