Uusi kohde!

Maanrakennustöitä rannassa, Emäsalo

5 minuuttia sitten

×
Urakoitsija-arvostelu

Vakitek Oy, Kirkkonummi

1 tunti sitten

×
Sopimus

Uusi sopimus luotu, Espoo

3 tuntia sitten

×
Uusi kohde!

Kylpyhuone remontti, Halikko

10 minuuttia sitten

×
Urakoitsija-arvostelu

PH Maalausurakointi, Espoo

8 tuntia sitten

×
Uusi kohde!

Laminaattilattian asennus, Helsinki

27 minuuttia sitten

×
Päivitetty 05.01.2024

Porakaivo - Hinta, asennus ja paikan valinta

Suomessa arviolta 300 000 kotitaloutta ja yhtä monta mökkiä saa talousvetensä kaivosta.

Uusien kaivojen rakentajista moni on korvaamassa vanhaa, yhdet tavoittelevat ainakin osittaista omavaraisuutta ja toiset uudisrakentavat haja-asutusalueilla.

Selvitä oman remonttisi hinta-arvio:


Porakaivo nostaa pohjavettä peruskallion uumenista

Valinta porakaivon ja perinteisen rengaskaivon välillä tapahtuu yleensä kohteen maaperän ja vedenkulutuksen perusteella.

Matalampi rengaskaivo on omiaan hiekka- ja soramailla, joissa vedentuotto riittää vastaamaan vedentarvetta. Porakaivo taas soveltuu vesihuollon kannalta vaativampiin kohteisiin.

Kilpailuta porakaivon asennus

Pyydä tarjouksia

Urakkamaailma on Suomen suosituin remonttien kilpailutussivusto.

Peruskallioon porattavien porakaivojen vedentuotto on tasaista ja runsasta. Porakaivo on lähes immuuni vuodenaikojen vaihteluille sekä ajoittaisille kuivuuksille, jotka saattavat ehdyttää rengaskaivon.

Porakaivon rakentaminen alkaa selvitystyöllä

Porakaivon suunnittelu kannattaa aloittaa pohjaveden laatuun, määrään ja pilaantumisriskeihin liittyvillä selvityksillä. Tietoa saa oman kunnan terveys- tai ympäristötarkastajalta, alueellisesta ympäristökeskuksesta sekä Geologian tutkimuskeskuksen pohjavesiasiantuntijoilta.

Kallioperän pohjavedessä voi olla turvarajat ylittäviä määriä mm. kloridia, radonia, arseenia ja uraania. Nykyisillä puhdistusmenetelmillä haitta-aineet saa useimmiten poistettua vedestä. Erittäin syvissä porakaivoissa laatuongelmat ovat todennäköisempiä, minkä vuoksi kallion painehalkaisu maltillisessa syvyydessä on usein parempi ratkaisu veden löytämiseksi kuin poraamisen jatkaminen.

Vedenlaatuun liittyvät etukäteisselvitykset ovat kaivon tilaajan vastuulla, jollei erikseen toisin sovita. Lähtökohtaisesti porakaivourakoitsija ei vastaa vedenlaadusta. Sen sijaan asialliset urakoitsijat antavat vähintään kahden vuoden takuun sovitulle vedentuotolle. Rannikkoseutua lukuun ottamatta porakaivon tyypillinen takuutuotto on 1 000–1 500 litraa päivässä.

Tarvitsetko tekijän porakaivon asennukseen?

Aloita tästä

Urakkamaailmassa tavoitat alueesi luotettavat ammattilaiset ja saat useita tarjouksia.

Porakaivon rakentaminen on yleensä muutaman päivän urakka

Porakaivon rakentaminen on yleensä muutaman päivän urakka, joka onnistuu myös talvella. Tavallisesti ensimmäisellä käynnillä kaivourakoitsija ja tilaaja määrittelevät mm. vedentarpeen, porakaivon teknisen järjestelmän, huoltokaivon tarpeen, porakaivon paikan, rakennukseen vievän vesiputken kulkureitin ja routasuojauksen sekä pumppauslaitteiden sijoituspaikan. Tarjolla on myös yksinkertaisempia, ulkokäyttöisiä ja sähköttömiä porakaivojärjestelmiä.

Kaivon läheisyydessä ei saa olla viemäreitä, lantaloita, öljysäiliöitä tai muita mahdollisia vedenpilaajia. Esimerkiksi jätevesien imetyskenttään on oltava vähintään 30 metrin suojaetäisyys. Kaivoa ei pitäisi sijoittaa myöskään notkelmaan, johon voi kertyä sade- ja sulamisvesiä. Paikan valintaan vaikuttavat myös käytännön seikat, kuten porauskaluston pääsy työmaalle.

Kaivon poraaminen ja järjestelmien asentaminen kestää tavallisesti päivän tai kaksi. Talousvesiporakaivot ovat yleensä 60–90 metriä syviä, mutta jotkut ulottuvat jopa 200 metriin. Tarvittava syvyys selviää poratessa: kaivo on valmis, kun vedentuotto on riittävä. Noin kolmannekseen porakaivoista ei tule riittävästi vettä vielä 120–150 metrissäkään. Tällöin turvaudutaan painehalkaisuun. Kun vettä pumpataan yläpuolelta tukittuun poranreikään, vedenpaine halkaisee kallion halkeamat ja pohjavesi virtaa kaivoon.

porakaivon asennus

Porakaivo kaipaa huolenpitoa

Urakoitsija puhdistaa kaivon porauksen jälkeen vedellä ja ilmanpaineella ja/tai erillisellä puhdistuspumppauksella. Jotkut tarjoavat puhdistuslaitteiston asiakkaan käyttöön pariksikin päiväksi, mikä säästää tuliterän pumpun hiekkaisen veden pumppaamiselta.

Uutta porakaivoa ei voi ottaa heti talousvesikäyttöön. Vedenlaadun saa selvitettyä luotettavasti vasta, kun vettä on käytetty esimerkiksi pesuvetenä vähintään kaksi kuukautta. Talousveden laboratoriotutkimus maksaa noin 200 euroa. Tulokset kertovat, soveltuuko vesi sellaisenaan juotavaksi ja ruuanlaittoon vai onko syytä hankkia esimerkiksi suodatin. Suositusten mukaan kaivoveden laatu pitää tutkituttaa kolmen vuoden välein, tai mikäli esimerkiksi maussa tapahtuu muutoksia.

Kaivon kansirakenteet on hyvä tarkistaa keväisin ja syksyisin, jotta pintavedet tai pieneläimet eivät pääse pilaamaan kaivovettä. Lisäksi painesäiliön ilmaus on tarkistettava kerran tai kaksi vuodessa. Jos ilmaa on liian vähän, vedenpaine huononee, mikä rasittaa porakaivon pumppua. Porakaivon mittavampi perushuolto kannattaa tehdä kerran 10 vuodessa. Hyvin pidetty porakaivo kestää sukupolvelta toiselle.

Suomen Kaivonporausurakoitsijat ry on laatinut porakaivojen rakentamiselle vähimmäislaatuvaatimukset. Suomen ympäristökeskuksen opas kaivonrakentajille on ladattavissa Helsingin yliopiston Helda-tietokannasta.

Aloita remonttisi löytämällä luotettava tekijä

Pyydä tarjouksia remonttiisi

Remonttiturva sisältyy kaikkiin Urakkamaailmassa tehtyihin remontteihin, jotka solmitaan Urakkamaailman kautta.

Porakaivon hinta

Porakaivon hinta porauksineen ja asennuksineen on yleensä noin 6 000–10 000 € hintaluokassa. Lisäksi painehalkaisu nostaa hintaa noin 750 €. Hintaan vaikuttaa porakaivon sijainti ja maaperä, sillä maaporaus on noin puolet kalliimpaa kuin kallioporaus.

Luotettavilta urakoitsijoilta saa aina etukäteen yksilöidyn hinta-arvion kohteesta. Laskun loppusummasta kotitalousvähennyskelpoista työtä on yleensä noin 40 prosenttia, mutta osuus kannattaa varmistaa urakoitsijalta ennen tilausta.

Listasimme esimerkkejä Urakkamaailman käyttäjien porakaivoremonteista. Alla olevat hinnat ovat oikeista, toteutuneista urakoista ja antavat hyvin suuntaa omaan remonttiis. Huomioithan kuitenkin, että jokainen kohde on aina omanlaisensa, ja parhaimman arvion kustannuksista saat pyytämällä useamman tarjouksen.


Porakaivon vesisuodattimen asennus, Salo

Toteutunut hinta: 249 €

Porakaivon tuloputken päähän asennettiin pieni painesäiliö, takaiskuventtiili, etusuodatin, aktiivihiilisuodatin sekä käänteisosmoosilaite. Remontin tilaaja oli jo hankkinut kaikki muut materiaalit paitsi painesäiliön ja takaiskuventtiilin. Toteutunut hinta koski ainoastaan asennusta, ei siis materiaalikustannuksia. Lue lisää...


Porakaivon huolto ja painekytkimen uusiminen, Espoo

Toteutunut hinta: 1 401 €

Kohteessa tehtiin 23 m syvän porakaivon huolto. Aiemmin porakaivo oli huollettu n. 10 vuotta sitten. Porakaivon pesu ja huolto kustansi 1 103 €, painekytkin sekä sen asennus 298 €. Lue lisää...


Porakaivopumpun kytkeminen, Vihti

Toteutunut hinta: 1 555 €

Kesämökille Vihdissä asennettiin uusi porakaivopumppu sekä siihen liittyvä laitteisto. Porakaivon syvyys oli n. 25m ja kohteessa oli jo asennettu vesijohto kaivolta mökkiin sekä huoltokaivo. Lue lisää...


Rengaskaivon hinta


Rengaskaivon puhdistus ja huolto, Loppi

Toteutunut hinta: 770 €

n. 4 m syvä rengaskaivo puhdistettiin ja huollettiin. Kohteena oli Loppelaisen loma-asunnon rengaskaivo, jonka vettä oli käytetty pesu- ja ns. perunankeittovetenä, mutta ei juomavetenä. Lue lisää...


Rengaskaivon huolto, Loviisa

Toteutunut hinta: 1 270 €

Kaivo tyhjennettiin, puhdistettiin ja desinfioitiin, sekä pohjalle asennettiin uudet sorat. Rengaskaivo oli kooltaan 4m syvä ja n. 1m levelä. Lue lisää...


Rengaskaivon huolto, Vantaa

Toteutunut hinta: 1 200 €

Matala, vain n. 2-3 metriä syvä rengaskaivo huollettiin omakotitalossa Vantaalla. Urakkaan kuului pohjahiekan vaihto, kaivon pesu sekä renkaiden välien tiivistys. Lue lisää...


Mökkiporakaivo parantaa mökin mukavuutta

Oleskelu kesämökillä ilman juoksevaa vettä voi olla haastavaa ja epäkäytännöllistä. Ratkaisuksi päädytäänkin usein rakentamaan mökille porakaivo. Ennen porakaivon rakentamisen aloittamista, tulee mökin tontille tehdä katselmus, jotta varmistutaan siitä, että piha kestää kaluston, jota porakaivon rakentamiseen tarvitaan.

Porakaivo lisää mökin asumismukavuutta ja helpottaa myös tarvittaessa mökin muuttamista talvikäyttöiseksi.

Porakaivon asennuksen jälkeen vettä tulee juoksuttaa pari päivää, eikä sitä tule juoda ennen kuin vesi on täysin kirkasta. Veden laatu on hyvä tutkituttaa noi kuukauden päästä sen käyttöönotosta.

Porakaivo vai rengaskaivo?

Rengaskaivo on yleisin kotitalouksien kaivotyypeistä. Rengaskaivoa ei kuitenkaan ole aina mahdollista rakentaa jos tontti on kallioinen tai sen maaperä on johtaa huonosti vettä.

Jokaisen kohteen tarpeet ja ominaisuudet tulee selvittää ennen kaivotyypin valintaa. Näin tiedetään mikä kaivo on juuri omaan kohteeseen sopivin.

Porakaivon rakentamisessa on tärkeää selvittää kallioperän ominaisuudet ja mahdolliset veden laaturiskit. Rengaskaivoissa väärin asennetut kaivonrenkaat voivat aiheuttaa epäpuhtauksia ja sitä kautta heikkenemistä veden laadussa.

Porakaivon hinnan kilpailutus

Porakaivon asentaminen kannattaa aina kilpailuttaa. Näin saat parhaan hinta-laatusuhteen urakallesi.

Urakkamaailmassa toimii laajasti ammattilaisia ympäri Suomen. Jättämällä ilmoituksen saat useita tarjouksia, joita pääset vertailemaan ennen päätöksen tekoa. Lisäksi pääset tutustumaan urakoitsijan taustoihin sekä muiden käyttäjien kokemuksiin.

Lue alla olevista artikkeleista kuinka onnistut remontissasi