Uusi kohde!

Autotalli muuttaminen autohuoltotilaksi, Luhtikylä

1 tunti sitten

×
Urakoitsija-arvostelu

3k-Yhtiöt OY, Espoo

7 tuntia sitten

×
Sopimus

Uusi sopimus luotu, Oulu

2 tuntia sitten

×
Uusi kohde!

Tapiseeraus makuuhuone ja olohuone, Jyväskylä

1 tunti sitten

×
Urakoitsija-arvostelu

Kapre Oy, Tuusula

8 tuntia sitten

×
Uusi kohde!

Kattoremontti, Kirkkonummi

3 tuntia sitten

×
Päivitetty 05.01.2024

Putkiremontin hinta

Lue ja selvitä kuinka paljon putkiremonttisi maksaa


Putkiremontin hinta

Putkiremontti maksaa keskimäärin noin 500- 600 euroa neliöltä. Putkiremontin neliöhinta voi kuitenkin vaihdella noin 200 - 2 000 euron välillä. Hintaan vaikuttaa muun muassa rakennuksen ikä ja koko, sekä putkiremontin toteutustapa.

Pääkaupunkiseudulla putkiremontin neliöhinta on keskimäärin muuta Suomea korkeampi ja on yleensä n. 650 - 700 euroa neliöltä.

Pääkaupunkiseudun putkiremonttien kalleuteen on monia syitä ja yksi tärkeimmistä syistä on, että monesti pääkaupunkiseudulla sijaitsevat asunnot ovat keskimääräisesti pienempiä kuin muualla Suomessa. Asunnon pienuus nopeasti kasvattaa keskimääräisiä remontointikustannuksia. Pääkaupunkiseudulla myös tehdään useammin muita isoja korjauksia samassa yhteydessä, kuten laajoja kylpyhuoneremontteja. Myös kustannustason yleinen hintavuus pääkaupunkiseudulla on suorassa yhteydessä keskihintojen korkeuteen.

Listasimme alla Urakkamaailman kautta toteutuneiden putkiremonttien hintaesimerkkejä. Kaikki esimerkit ovat oikeista remonteista ja antavat hyvin suuntaa oman purkiremonttisi kustannuksista.

Kuinka kauan putkiremontti kestää?

Putkiremontti eli linjasaneeraus on laaja projekti, johon kuluu aikaa. Itse suunnittelu- ja valmisteluvaihe kestää tyypillisesti noin vuoden, mutta aktiivinen remontointivaihe voi vaihdella muutamasta viikosta useampaan kuukauteen.

Putkiremontin kestoon vaikuttaa muun muassa remontin laajuus sekä toteutustapa. Putkiremontin ajaksi joudutaan useimmiten järjestämään väliaikainen asuminen väistöasunnossa.

Onnistunut putkiremontti on monen tekijän summa

Arviolta miljoona suomalaista asuu talossa, johon on tulossa putkiremontti lähivuosina. Huomattava osa rakennuskannasta on saavuttanut kriittisen, 30–50-vuoden iän.

Putkien tukkeutuminen, toistuvat vuodot sekä erilaiset kolinat ja ujellukset viestivät remontin tarpeesta. Putkisto haurastuu ajan kuluessa: valtaosa vuotovahingoista aiheutuu käyttövesi- tai viemäriputkien rikkoutumisesta.

Aloita onnistunut putkiremontti

Pyydä tarjouksia

Urakkamaailma on Suomen suosituin tapa löytää tekijä remonttiin

Rakennuskannan ikääntyessä vesivahinkojen riski kasvaa, ja vuotojen määrä onkin moninkertaistunut vuosikymmenessä. Jotkut taloyhtiöt ovat tilanteessa, jossa vakuutusyhtiö ei enää myönnä vakuutusturvaa vanhentuneelle putkistolle.

Isännöintiliiton Putkiremonttibarometrin (2017) mukaan putkiremontti maksaa keskimäärin 600 euroa neliöltä. Joissakin taloyhtiöissä neliökustannukset ovat olleet lähellä 2 000 euroa, toisissa on selvitty parin sadan euron neliöhinnalla. Vertailu on vaikeaa, sillä hintaan vaikuttavat mm. kunnostustapa, varustelutaso, rakennuksen koko ja ikä sekä mahdolliset yhtäaikaiset remontit, kuten kylpyhuoneiden kosteuseristeiden uusiminen.

Putkiremontin suunnitteluvaihe on ratkaisevan tärkeä

Ensimmäiseksi taloyhtiön kannattaa teettää putkiston perusteellinen kuntotutkimus puolueettomalla asiantuntijalla, joka ei kauppaa esimerkiksi tiettyä putkiremonttimenetelmää.

Kun putkiston kunto ja korjaustarpeet ovat selvillä, on aika käynnistää hankesuunnittelu. Suunnittelu- ja valmisteluvaihe vie tyypillisesti reilun vuoden ennen remontin alkamista. Aikaa ja rahaa kannattaa käyttää asiantuntijoiden palveluihin, teknisten toteutustapojen vertailuun, asukkaiden toiveiden kartoittamiseen sekä huolelliseen valmistelutyöhön.

Suunnitteluvaiheessa määritellään putkiremontin sisältö, käytettävät menetelmät, aikataulu ja budjettiraamit.

Pätevän projektipäällikön ja pääsuunnittelijan löytämiseksi kannattaa nähdä vaivaa: vahvat näytöt aiemmista projekteista, suosituksia, hyvämaineinen yritys. Projektipäällikkö toimii taloyhtiön edustajana koko hankkeen ajan. Usein hän ohjaa suunnittelutyötä, esittelee asiat taloyhtiön hyväksyttäviksi, laatii tarjouspyynnöt, tekee sopimukset ja valvoo urakan etenemistä.

Pääsuunnittelijaksi palkataan yleensä LVI-alan ammattilainen, joka on perehtynyt putkiremonttien toteutustapoihin, talotekniikkaan ja rakennustapoihin. Myös urakoitsijat on syytä valita huolella ja taustat tarkistaen.

Urakkamaailmassa on tuhansia yrityksiä, joiden taustatiedot ja aiemmat arvostelut ovat esillä putkiremontin tilaajille. Näin varmistut, että urakoitsija on luotettava ja ammattitaitoinen.

Putkiremontin eri vaihtoehdot: sujutus, pinnoitus vai uudet putket?

Perinteisellä putkiremontilla tarkoitetaan rakenteiden avaamista ja vanhojen putkien vaihtamista uusiin. Rapusta toiseen etenevä urakka kestää tyypillisesti useita kuukausia. Viime vuosina saksalaista mallia soveltava kahden viikon putkiremontti on saanut runsaasti huomiota. Perinteinen putkiremontti on mahdollista toteuttaa nopeassa tahdissa allianssimallin, tehokkaan organisoinnin, vuorotyön ja nopeasti kuivuvien materiaalien ansiosta.

Putkiremonttia voi tehostaa myös käyttämällä tehdasvalmisteisilla putkielementtejä, jotka asennetaan joko vanhan putkiston tilalle tai uuteen paikkaan. Elementtien asentaminen on nopeampaa, ja mikäli vanhaa putkistoa ei pureta, sekin säästää kustannuksissa. Perinteisesti asennettujen putkien ja asennuselementtien käyttöikä on samaiset 50 vuotta.

Sujutuksessa vanhan putken sisälle ujutetaan uusi muoviputki, jolloin alkuperäisen putkiston kunnolla ei ole merkitystä. Sukituksessa vanhaan putkeen asennetaan sukka, joka kyllästetään esimerkiksi epoksilla. Sukitetun putken käyttöikä on 40 vuotta. Pinnoituksessa putkeen ruiskutetaan sen pintaan kovettuvaa ainetta. Menetelmä soveltuu tyypillisesti putkistoihin, jotka eivät ole vielä liian ovat huonossa kunnossa. Menetelmästä ja aineesta riippuen pinnoitetun putken käyttöikä vaihtelee 20 ja 50 vuoden välillä.

Kunnostusmenetelmät, jotka eivät edellytä rakenteiden avaamista, ovat perinteiseen tapaan verrattuna edullisempia. Etenkin viemäriputkistojen kunnostamiseen löytyy lukuisia vaihtoehtoja. Monissa putkiremonteissa hyödynnetään useampaa menetelmää: käyttövesiputket saatetaan uusia perinteisesti mutta viemärit sukitetaan. Kaikki menetelmät eivät kuitenkaan sovi kaikkiin kohteisiin. Menetelmän valintaan vaikuttavat mm. putkiston kunto, putkien halkaisija sekä talon rakenteet.

Vakuutusyhtiöt suhtautuvat vaihtelevasti putkien uusimista kevyempiin kunnostusmenetelmiin. Tyypillisesti ne leikkaavat putkiston laskennallista ikää esimerkiksi puolella. Eri menetelmien vaikutukset korvauskäytäntöihin kannattaa selvittää ennen valinnan tekemistä.

Lisätietoa putkiremontin toteuttamisesta vaihe vaiheelta löytyy ympäristöhallinnon Korjaustieto-sivustolta.

Juomaveden laatu voi kärsiä putken materiaalista

putkiremontin viimeistelyä

Käyttövesiputkien materiaaleihin ja pinnoitteisiin on hyvä kiinnittää erityistä huomiota. PEX-muoviputket ja komposiittiputket ovat toisinaan aiheuttaneet vakaviakin maku- ja hajuhaittoja juomaveteen. Muoviputkista liukenevat kemikaalit saattavat aiheuttaa myös terveyshaittoja. PE-muoviputkista ei irtoa kemikaaleja samalla tavalla, mutta niitäkin on yhdistetty aistinvaraisiin haittoihin.

Tukes julkaisi testituloksia Suomessa myytävistä muovi- ja komposiittiputkista toukokuussa 2018. Yksi valmistaja asetettiin myyntikieltoon terveyssyistä, minkä lisäksi useampi putki päästi veteen maku- ja hajuhaittoja. Lisäksi putkierien väliset laatuerot voivat olla suuria samankin valmistajan tuotteissa.

Myös putkien pinnoitusaineita kannattaa tarkastella kriittisesti. Käyttövesiputkistoihin on ruiskutettu esimerkiksi epoksihartsia, joka sisältää hormonihäiritsijänä ja karsinogeenina tunnettua bisfenoli A:ta. Lämpimään veteen liukenevat pitoisuudet ovat niin suuria, ettei pienten lasten ole hyvä hörppiä vettä tahattomasti esimerkiksi kylvyssä. Kylmässä vedessä todetut määrät ovat vähäisiä, mutta esimerkiksi ikääntyvä tai vioittunut epoksipinta voi päästää kemikaalia enemmänkin.

Kupari on materiaalina muita kalliimpi, mutta sen turvallisesta käytöstä vesijohtoverkossa on vuosikymmenten kokemus, vaikka sitäkin voi liueta veteen. Tietyillä alueilla kupariputket eivät kuitenkaan kestä aikaa. Niiden on havaittu syöpyvän puhki jopa viidessä vuodessa. Kiihtynyt korroosio voi johtua esimerkiksi vesijohtoveden happamuudesta, silikaattipitoisuudesta tai putkiston suunnitteluvirheestä.

Kilpailuta putkiremontti!

Jätä remontti-ilmoitus

Ilmoituksen jättäminen on ilmaista, eikä sido remontin tilaamiseen.

Lue alla olevista artikkeleista kuinka onnistut remontissasi