Uusi kohde!

Tiilikaton korjaus ja, Rovaniemi

3 tuntia sitten

×
Urakoitsija-arvostelu

tmi RJ Lahtinen, Tampere

9 tuntia sitten

×
Sopimus

Uusi sopimus luotu, Rovaniemi

3 tuntia sitten

×
Uusi kohde!

Kuntotarkastus asunnonmyyntiä varten, Hyönölä

3 tuntia sitten

×
Urakoitsija-arvostelu

Tmi Re-Laa Remontti, Vantaa

11 tuntia sitten

×
Uusi kohde!

Muovimaton vaihto kerrostalo yksiön alko..., Forssa

6 tuntia sitten

×
Päivitetty 01.12.2023

Lokakaivon tyhjentäminen

Lokakaivon tyhjentäminen on tärkeä osa viemärijärjestelmän kunnossapitoa viemäriverkostojen ulkopuolella.

Lue tästä artikkelista lisää lokakaivon tyhjentamisestä ja sen hinnoista.

Kuva: Ympäristönhuolto Kotilainen Oy

Mitä lokakaivon tyhjentäminen maksaa?

Omakotitalon tai mökin lokakaivon tyhjentäminen maksaa noin 100 - 300 € sijainnista riippuen. Hintaan vaikuttavat esimerkiksi kaivon tyyppi, koko sekä kohteen sijainti.

Lokakaivon säännöllinen tyhjennys pitää viemärijärjestelmän kunnossa

Suomessa viemäriverkostojen ulkopuolella on karkeasti arvioiden vajaat 300 000 asuintaloa haja-asutusalueilla sekä noin puoli miljoonaa vapaa-ajan mökkiä. Useimmista niistä löytyy kiinteistökohtainen jätevesien käsittelyjärjestelmä.

Laki edellyttää, että kiinteistökohtainen jätevesien käsittely tai varastointi on sellaisella tasolla, että lähiympäristö mahdollisine kaivoineen, vesistöt ja pohjavedet eivät pääse pilaantumaan.

Säädösten mukaan vain kantoveden varassa olevat, kuivakäymälällä varustetut kiinteistöt on vapautettu jätevesien käsittelystä.

Aloita onnistunut lokakaivon tyhjennys

Pyydä tarjouksia

Urakkamaailma on Suomen suosituin tapa löytää tekijä remonttiin.

Haja-asutusalueen omakotitaloissa sekä mökeillä on tyypillisesti kahdenlaisia lika- eli lokakaivojärjestelmiä: umpikaivoja ja sakokaivoja.

Umpikaivoon johdetaan vesivessallisten kiinteistöjen käymälävedet sekä usein myös pesuvedet, joita kutsutaan harmaiksi vesiksi. Umpikaivo on täysin tiivis, tavallisesti noin 10–15 kuution suuruinen säiliö, johon jätevedet varastoidaan odottamaan kuljetusta jätevedenpuhdistamolle.

Umpikaivon tavanomainen tyhjennysväli on 2–4 kuukautta, riippuen toki kohteen vedenkulutuksesta. Tyhjennysväli voi olla pidempikin, mikäli esimerkiksi kesämökin umpikaivoon johdetaan vain käymälävedet.

Lokakaivon täyttymistä on seurattava tarkoin, minkä lisäksi mekaanisen tai elektronisen täyttymishälyttiminen käyttö on suotavaa.

Sakokaivo on tyhjennettävä vuosittain

Saostus- eli sakokaivo on jätevesien mekaaninen esikäsittelymenetelmä. Nykylain mukaan sakokaivojärjestelmä kelpaa vain pesuvesien käsittelyyn, mutta vanhastaan niihin on johdettu myös käymälävesiä, ilman nykyisenlaisia imeytyskenttiä.

Löydä luotettava tekijä

Pyydä tarjouksia

Ilmoituksen jättäminen on ilmaista, eikä sido remontin tilaamiseen.

Vanhoja järjestelmiä voi yhä olla käytössä kiinteistöissä, jotka eivät sijaitse veden äärellä, pohjavesialueella tai arvokkaan luontokohteen tuntumassa.

Nykyaikainen sakokaivo on vesitiivis, tavallisesti kaksi- tai kolmekammioinen säiliö. Kun jätevesi virtaa kammiosta toiseen, kiintoaines laskeutuu kaivon pohjalle ja vettä kevyemmät ainekset nousevat pintaan virtauskanavan yläpuolelle. Lisäksi järjestelmään kuuluu imeytyskenttä, maasuodattamo tai harmaavesisuodin, jonka kautta kulkiessaan jätevesi puhdistuu edelleen.

Koska nesteet imeytetään maaperään, sakokaivoon kertyy vain karkeampaa ainesta. Sakokaivot ovatkin tilavuudeltaan usein vain muutamia kuutiota. Lain mukaan sakokaivot on tyhjennettävä vähintään kerran vuodessa tai tarvittaessa useammin.

Lietteenkuljetus on luvanvaraista

Lietteenkuljetus on säädeltyä toimintaa, sillä väärään paikkaan päätyessään lokakaivojen sisältö pilaa ympäristöä sekä aiheuttaa terveysriskejä.

Monissa kunnissa käytäntö on, että kiinteistön haltija tilaa itse valitsemansa lokapalveluyrityksen hoitamaan lokakaivon tyhjennyksen. Tällöin työn tilaajan on varmistettava, että valittu yritys kuuluu jätehuoltorekisteriin ja sillä on lietteenkuljetuslupa. Tiedon voi tarkistaa oman kunnan jäteneuvonnasta tai toisinaan nettisivuilta, jätehuoltorekisteriä ylläpitävästä alueellisesta ely-keskuksesta tai suoraan yritykseltä. Loka-auton kuljettajan on aina pidettävä mukanaan jätehuoltorekisteriotetta.

Lain mukaan jokaisesta lietekuljetuksesta on laadittava siirtoasiakirja, josta käy ilmi valvonnan kannalta olennaiset tiedot jätteen alkuperästä ja kuljettajasta. Siirtoasiakirja toimitetaan yhdessä lietekuorman kanssa viralliselle jätevedenpuhdistamolle.

Kun tyhjennettävä lokakaivo kuuluu kotitaloudelle, siirtoasiakirjan laatiminen ja toimittaminen on lokapalveluyrityksen vastuulla. Lokakaivon tyhjennys kannattaa kilpailuttaa, mutta hinnan lisäksi huomiota on syytä kiinnittää yrityksen hyvämaineisuuteen ja vastuullisuuteen.

Urakkamaailmasta tekijä remonttiin kuin remonttiin

Aloita tästä

Ilmoituksen jättäminen on ilmaista, helppoa ja nopeaa.

Kaikissa kunnissa asukkaat ja mökkiläiset eivät enää saa valita lokakaivojen tyhjentäjää vapailta markkinoilta. Esimerkiksi lähes koko Pirkanmaa kuuluu alueellisen jätehuoltolautakunnan päätöksellä keskitettyjen lietekuljetusten piiriin, mikä tarkoittaa, että tyhjennys on tilattava ylikunnallisen jätehuoltoyrityksen kautta.

Oman koti- tai mökkikuntansa lietekuljetusten järjestämistavan voi tarkistaa kunnan jäteneuvonnasta tai nettisivuilta.

Viemärijärjestelmää kannattaa huoltaa

Lokakaivojen säännöllinen tyhjennys on osa kiinteistökohtaisen viemärijärjestelmän kunnossapitoa. Mikäli lokakaivo on piripinnassa, myös rakennuksesta tuleva viemäriputki saattaa täyttyä, minkä seurauksena jätevedet voivat tulvia sisään lattiakaivosta tai wc-pytystä. Lisäksi liian täydessä sakokaivossa kiinteämpää ainesta voi päästä jatkokäsittelyosioon, kuten imeytyskentälle, mikä heikentää järjestelmän puhdistustehoa ja lyhentää sen elinkaarta huomattavasti.

Tavanomaiseen palvelupakettiin kuuluu lokakaivon tyhjennys ja puhdistus sekä silmämääräinen arvio kaivon kunnosta. Lokakaivon tyhjennys tapahtuu imuautolla: työhön kuluu yleensä puolisen tuntia.

Lokakaivon rakenteiden perusteellisempi kuntotarkistus olisi hyvä teettää 10 vuoden välein. Jätevesijärjestelmän kunnossapito ja lokakaivojen säännöllinen tyhjennys ehkäisevät tehokkaasti muun muassa hajahaittoja, vesivahinkoja ja ympäristön pilaantumista. Toimiva viemärijärjestelmä vaikuttaa merkittävästi asumismukavuuteen sekä nostaa asunnon tai mökin arvoa.

Lue alla olevista artikkeleista kuinka onnistut remontissasi