Lumenpudotuksen ABC | Ota huomioon pudottaessa lunta katolta

Katolle pakkautuva lumi on jokavuotinen riski niin talon rakenteille, ihmisille kuin omaisuudellekin. Lue alta ohjeet ja neuvot turvalliseen lumenpudotukseen.

Lumenpudotuksen ABC

Kuka vastaa lumenpudotuksesta ja sen valvomisesta?

Asunto-osakeyhtiöissä taloyhtiön hallitus pitää huolen siitä, että taloyhtiön piha-alue on asianmukaisesti hoidettu ja on turvallinen liikkua. Tähän kuuluu muun muassa lumenpudotusten hoitaminen tarpeen mukaan, vaarallisten alueiden eristäminen ja pihojen hiekoitus.

Taloyhtiön hallitus tosin voi siirtää vastuunsa kirjallisen sopimuksen voimin kiinteistöhuoltoyritykselle. Tällöin kirjallisessa sopimuksessa määritellään kuinka usein kattolumia kiinteistöhuoltoyritys tarkkailee ja pudottaa lumimassoja. Taloyhtiön hallituksen tulee katsoa, että huoltoyritys noudattaa tehtyjä sopimusehtoja.


Miten tehdä lumenpudotus turvallisesti?

Paksu lumikerros painaa talon rakenteita ja voi tehdä niihin pysyviä vaurioita. Suojalumi voi aiheuttaa esimerkiksi saumavuotoja. Alas tippuva lumi voi tehdä tuhoisaa jälkeä osuessaan ihmiseen tai irtaimistoon. Tämän vuoksi lumenpudotus on tärkeä osa asunnon vuosittaista huoltoa. Lumenpudotuksen voit tehdä itse, tai palkata ammattilaisen hoitamaan sen puolestasi.


Ennen lumenpudotusta

 • Tarkista lupa-asiat. Jos työhön tarvitaan nosturia tai se vaikuttaa jalankulku- tai ajoliikenteeseen, voidaan edellyttää liikennejärjestelylupaa.
 • Työhön ei saa käyttää alle 16-vuotiasta työntekijää, sillä työhön liittyy putoamisvaara.
 • Työhön liittyvät vaaratekijät pitää poistaa ja työnteko tulee suunnitella niin, että se voidaan toteuttaa mahdollisimman vaarattomasti.Lumenpudotus katolta taloyhtiössäTiesitkö, että katolta putoavan lumen ja jään tuottamista vahingoista on vastuussa kiinteistön omistaja?


Lumenpudotustyö

 • Lumenpudotusalue tulee rajata ja pääsy ulkopuolisilta tulee evätä. Alhaalla tulisi olla vähintään yksi henkilö varmistamassa, ettei rajatulle lumenpudotusalueelle pääse kukaan ulkopuolinen, ja että lumen voi pudottaa turvallisesti. Alhaalla olevan varmistajan tulee käyttää suojakypärää mahdollisesti tippuvan jään takia.
 • Jos pudotustyöalueena käytetään jalkakäytävää tai kevyen liikenteen väylää, tulee pudotusalue rajata niin, että jalankulkijoille jää vähintään 1,5 metrin kulkureitti työalueen viereen.
 • Lumenpudottajalla tulee olla vaatimusten mukaiset putoamissuojaimet, turvavaljaat ja – köydet. Turvaköyden kiinnityskohtien tulee olla tarpeeksi kestävät.
 • Jos kattorakenteista joudutaan poistamaan myös jäätä, tulee lumenpudottajalla olla suojalasit.


Tikkaiden ja henkilönostimen käyttö

 • Nojatikkaita ei tule käyttää työskentelyalustana. Niitä voidaan käyttää ainoastaan kulkutienä noustessa lumenpudotuskohteeseen tai sieltä laskeuduttaessa. Tikkaat tulee olla niin hyvin kiinnitetyt, että ne pysyvät paikoillaan käytön aikana.
 • Henkilönostinta voi käyttää esimerkiksi räystäiden ja muiden vaikeiden paikkojen puhdistamiseen jäästä.
 • Jos lumenpudotuksen apuna käytetään henkilönostinta, tulee nosturin kuljettajalla olla työnantajan kirjallinen lupa sen käyttöön. Kuljettajalla täytyy olla riittävät taidot nostimen turvalliseen käyttämiseen. Turvavaljaita tulee käyttää, jos kyse on puomi- tai nivelpuominostimesta.


Urakkamaailmasta löydät luotettavan urakoitsijan tyhjentämään kattosi lumesta.

Tee ilmoitus lumenpudotuksesta ja löydä luotettava tekijä, ilmaiseksiSyitä käyttää Urakkamaailmaa:

 • Ilmainen
 • Näe urakoitsijoiden taustatiedot
 • Kirjallinen sopimus
 • Säästä rahaasi kilpailuttamalla
 • Urakkamaailman asiakaspalvelu


Selvitä lumenpudotuksen
hinta, ilmaiseksi


Lue myös nämä:

kattoremontti talvi

Kattoremontti talvella

Kattoremontin hinta

Kattoremontin kustannusarvio

Peltikaton maalaus hinta

Peltikaton maalauksen hinta

Peltikattoremontin hinta

Peltikattoremontti hinta

puutalon julkisivu

Julksivuremonttien hintoja

Talon maalauksen hinta

Talon maalaus hinta

Salaojitus hinta

Salaojituksen hinta