Uusi kohde!

Keittiön siirto, purku ja asennus - Kylp..., Helsinki

26 minuuttia sitten

×
Urakoitsija-arvostelu

Vakitek Oy, Järvenpää

1 tunti sitten

×
Sopimus

Uusi sopimus luotu, Rovaniemi

2 tuntia sitten

×
Uusi kohde!

Keittiön sähköt, Rovaniemi

34 minuuttia sitten

×
Urakoitsija-arvostelu

Parkettimies Oy, Helsinki

2 tuntia sitten

×
Uusi kohde!

Aurinkosuojakalvot parvekkeelle, Espoo

47 minuuttia sitten

×

Mikä on nuohouksen hinta, entä mitä laki velvoittaa ja miksi nuohous on tärkeää

Tässä artikkelissa pääset tutustumaan toteutuneiden nuohoustöiden hintoihin, tulisijan ja hormien nuohoukseen liittyvään lainsäädäntöön ja siihen mitä nuohouksella saadaan aikaan ja mitä riskejä voidaan välttää säännön mukaisella nuohouksella.

Artikkelissa käsitellään lainvaatimia nuohoustöitä, sekä ilmanvaihto- ja muita hormien puhdistus- ja nuohoustöitä. Nuohous jakaantuu kahteen päätoimialaan: tulisijojen ja savuhormien nuohous, sekä ilmanvaihtojärjestelmien puhdistus.


nuohous hinta


Mitä nuohous maksaa? Tulisijan ja ilmanvaihdon nuohouksen hinta

Nuohouksen hinta määräytyy riippuen kohteen koosta, nuohottavien hormien määrästä ja tulisijan kunnosta riippuen noin 400-700 euroa. Nuohouksella tarkoitetaan useimmiten tulisijan puhdistuksen lisäksi ilmanvaihdon liittyviä puhdistustöitä.

Kilpailuta nuohous ilmaiseksi

Urakkamaailman avulla pystyt kätevästi kilpailuttamaan puuvajan rakentaminen - säästä samalla rahaa ja aikaasi. Aloita kilpailutus jättämällä remontistasi ilmoitus:

Kilpailuta nuohous

Urakkamaailman käyttö on sinulle maksutonta.


Alla voit anonymisoituihin nuohoustöihin ja niiden hintoihin. Kaikki esimerkkitapaukset ovat aitoja ja oikeiden ihmisten kilpailuttamia nuohoustöitä.


Remontin sisältö Nuohouksen hinta

Ilmanvaihdon nuohous ja säätö Espoossa

Tämän nuohouksen kohteena oli Espoossa sijaitseva omakotitalo. Työhön kuului ilmanvaihtokanavien harjaus, venttiilien pesu, ilmanvaihtokoneen ja moottoreiden puhdistus, ilmamäärien mittaus ja säätö sekä kahden huippuimurin puhdistus. Lue remontista täältä.


400 €

Ilmanvaihtokoneen vaihto, kanavien nuohous ja säädöt Turussa

2001 vuonna valmistuneen omakotitaloon nuohous Turussa kilpailutettiin 2019 vuoden alussa. Työhön kuului ilmanvaihdon nuohous, koneen puhdistus ja toiminnan tarkastus sekä ilmavirtojen tarkastus. Lue lisää nuohouksesta täältä.


490 €

Ilmakanavien ja ilmanvaihtokoneen nuohous, puhdistus ja ilmamäärien säätö Espoo

Tämä erillistalon nuohous toteutettiin syyskuussa 2019, ja nuohous tehtiin yhden päivän aikana. Lue lisää nuohouksesta täältä.


650 €

Ilmanvaihtohormiston nuohous/puhdistus Turku

Tässä remontissa nuohottiin 158 neliöisen turkulaisen omakotitalon ilmanvaihtohormisto. Nuohous sisälsi alipaineistuksen, ilmanvaihtokanavien nuohouksen, keittiön rasvakanavan nuohouksen, venttiilien pesun, ilmanvaihtokoneen puhdistuksen, ilmavirran mittauksen ja säädöt. Lue lisää nuohouksesta täältä.


460 €

Ilmastoinnin nuohous ja säätö Espoossa

Tämän omakotitalon nuohous tehtiin päivän aikana, ja työ sisälsi ilmanvaihtokanavien puhdistuksen, ilmamäärien mittauksen ja säädön. Lue lisää työstä täältä.


600 €

Ilmanvaihtokanavien nuohous Tampereella

Nuohouksen kohteena tässä tapauksessa oli omakotitalo Tampereella. Tässä kaksikerroksisessa kohteessa oli 12 kpl tulo- ja menoventtiileitä. Lue lisää täältä.


400 €

Omakotitalon ilmanvaihdon hormien nuohous Kaarinassa

Tämän omakotitalon nuohous suoritettiin sisäremonttien jälkeen, jotta remontista syntynyt rakennuspöly saatiin heti pois järjestelmästä. Lue lisää täältä.


500 €

Nuohous vähentää tulipaloriskiä – järjestäminen omistajan vastuulla

Tulisija löytyy yli miljoonasta suomalaisesta pientalosta. Pelastuslain mukaan asuintalon omistajan tai haltijan on tilattava kerran vuodessa pätevä nuohooja nuohoamaan hormit ja tulisijat. Vapaa-ajan asunnolle nuohooja on kutsuttava kolmen vuoden välein. Mikäli omistaja vuokraa mökkiä ulkopuolisille, nuohous on teetettävä kerran vuodessa. Käyttämätöntä tulisijaa ei kuitenkaan tarvitse nuohota määrävälein. Jos vähintään kolme vuotta kylmillään ollut tulisija halutaan palauttaa käyttöön, nuohooja on tilattava paikalle ennen ensimmäisiä tulia.

Nuohousalaa koskeva lakimuutos astui voimaan vuoden 2019 alussa, ja viimeisetkin piirinuohoussopimukset päättyivät kesäkuun lopussa. Aiemmin pelastuslaitokset olivat velvollisia järjestämään alueensa nuohouspalvelut omana työnään, yhteistyökumppaniensa kautta tai sallimalla talon omistajien ja nuohousalan yrittäjien sopia nuohouksesta keskenään. Uudistuksen myötä pelastuslaitosten velvoite nuohouspalveluiden järjestämiseksi päättyi ja nuohousala vapautui koko maassa.

Nuohouspalveluita saa kuitenkin tarjota edelleen vain alan ammattitutkinnon suorittanut nuohooja. Lakiuudistuksessa luovuttiin alaa koskeneesta hintasääntelystä, eli nuohous työ kannattaa aina kilpailuttaa.


Löydä nuohoukseen luotettava tekijä

Urakkamaailman käyttö on sinulle maksutonta.


Nuohooja puhdistaa ja tarkastaa

Säännöllinen nuohous vähentää merkittävästi tulipaloriskiä, sillä nuohooja poistaa savuhormista ja tulisijasta niihin kertyneen noen ja muun palovaarallisen jätteen.

Tulisijasta tai hormista saa alkunsa vuosittain noin 700 rakennuspaloa, minkä lisäksi nokipalot aiheuttavat yli 300 vaaratilannetta. Paloturvallisuuden lisäksi säännöllinen nuohous parantaa tulisijan energiatehokkuutta sekä vähentää puunpolton aiheuttamia ympäristöhaittoja.

Kun tulisija ja hormi ovat siistissä kunnossa, puu palaa tehokkaammin ja puhtaammin. Pienempi määrä polttopuuta tuottaa enemmän lämpöenergiaa ja vähemmän pienhiukkaspäästöjä kuin epäpuhtaassa palamisessa. Puun pienpoltto on merkittävin terveydelle haitallisten pienhiukkasten lähde esimerkiksi tiiviisti rakennetuilla omakotitaloalueilla. Säännöllisellä nuohouksella voi siis vaikuttaa suoraan hengitysilman laatuun omilla kotikulmillaan.

Tavallisesti nuohoojan ensisijainen tehtävä on puhdistaa tulisijat ja savuhormit. Samalla hän tarkastaa niiden kunnon paloturvallisuuden näkökulmasta. Nuohooja ei kuitenkaan tee – ellei toisin ole sovittu – erikoisvälineitä vaativaa kuntotutkimusta vaan havainnoi rakenteita nuohouksen ohessa. Lisäksi nuohooja katsastaa suojaetäisyydet, osoittaa mahdolliset puutteet sekä opastaa tarvittaessa tulisijan käyttäjiä. Nuohoojan käyntiin valmistautumisesta sekä nuohouksen vaiheista voi lukea lisää Nuohousalan Keskusliiton opassivulta.


Nuohoustodistus on arvopaperi

Asiakkaan kuuluu saada nuohoojan käynnistä nuohoustodistus, jossa on eritelty tehdyt toimenpiteet ja johon on kirjattu kaikki tulisijoihin, savuhormeihin ja kattoturvalaitteisiin liittyvät puutteet. Vaaraa aiheuttavat puutteet tai vauriot on listattava niin selkeästi, että asiakas voi nuohoustodistuksen perusteella ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin tilanteen korjaamiseksi.

Nuohoustodistus kannattaa pitää tallessa. Asiakirjalla saa osoitettua valvontaa tekevälle pelastusviranomaiselle, että nuohousvelvoite on hoidettu lain edellyttämällä tavalla. Lisäksi nuohooja – olipa yrittäjä sama tai eri – pystyy seuraavalla kerralla arvioimaan, onko tulisijan ja hormin kunnossa tapahtunut muutoksia. Mikäli nuohooja havaitsee vakavia, tulipalovaaran aiheuttavia puutteita tai vaurioita, hänellä on velvollisuus ilmoittaa niistä myös pelastusviranomaisille, kuten vanhankin lain aikana.


Löydä nuohoukseen luotettava tekijä

Urakkamaailman käyttö on sinulle maksutonta.


Nuohoojalta kannattaa pyytää valistunutta näkemystä tarkemman kuntotutkimuksen ja remontin tarpeesta, jos hormiston peruskunto mietityttää. Epätasaiseksi rapautunut, mahdollisesti vuotava hormi on tulipaloriski, minkä lisäksi sen veto- ja lämmönvarauskyky on heikentynyt. Lue lisää hormiremonteista.


Turvallisesti katolla

Talon omistaja on vastuussa sekä määrävälein tapahtuvasta nuohouksesta että turvallisten työskentelyolosuhteiden järjestämisestä. Nuohoojille sattuu vuosittain noin 50 putoamistapaturmaa, joista yli puolet johtuu viallisista turvalaitteista, kuten alas romahtavista tikkaista tai kattosilloista. Näissä tapauksissa kiinteistön omistaja on juridisessa ja taloudellisessa vastuussa onnettomuuden seurauksista. Pahimmillaan työtapaturma johtaa nuohoojan vakavaan vammautumiseen tai jopa kuolemaan.

Kohteeseen tilatun nuohoojan ei tarvitse – eikä pidä – kiivetä katolle, jonka turvalaitteet ovat puutteelliset. Liikkuminen työvälineiden kanssa esimerkiksi sateen liukastamalla katolla on vaativaa silloinkin, kun turvalaitteet ovat kunnossa. Tikkaiden pitää olla tukevat ja kiinteästi asennetut. Savupiipuille on päästävä kulkemaan katkeamatonta reittiä esimerkiksi kattosiltoja pitkin. Kattoturvalaitteiden kunto ja kiinnitykset on syytä tarkistaa joka kevät, sillä talven lumikuorma vaurioittaa helposti esimerkiksi tikkaita. Kattoturvallisuudesta voi lukea lisää Kiinteistön haltijan kattoturvaoppaasta.


Kotitalousvähennys nuohouksesta

Saako nuohouksesta kotitalousvähennystä?

Huomaathan, että varsinaisesta lakisääteisestä nuohoustyöstä ei saa kotitalousvähennystä. Tällä tarkoitetaan lakisääteistä tulisijan ja savuhormin nuohousta. Arkikielessä käytetään (kuten tässäkin artikkelissa) usein termiä ilmanvaihdon nuohous, josta taas saa normaalisti kotitalousvähennyksen. Kotitalousvähennyksen saa yleensä aina omaan kotiin suoritetuista ilmanvaihtolaitteiden puhdistuksesta/nuohouksesta, mittauksesta, säätämisestä ja muista ilmanvaihdon huoltotöistä.


Tiesitkö, että Suomen miesvaltaisin ala on ollut perinteisesti nuohooja? Ainakin jos Trivial Pursuitia on uskominen.


Löydä remontillesi luotettava tekijä

Huomaathan, että Urakkamaailmasta löydät tekijän remonttiin kuin remonttiin. Jätä remontistasi ilmoitus ilmaiseksi.
Tässä artikkelissa vastaamme kysymyksiin

  • Mitä nuohous maksaa?
  • Paljon ilmanvaihtohormien nuohous maksaa?
  • Kuinka usein nuohooja pitää tilata omaan kotiin tai loma-asunnolle?
  • Miten nuohous auttaa välttämään vaaratilanteita?

Urakkamaailman avulla löydät luotettavan urakoitsijan remonttiin kuin remonttiin, ilmaiseksi.

Lue miksi kannattaa käyttää Urakkamaailmaa

Aloita turvallinen remontti tästä
Sinua voisi kiinnostaa myös nämä artikkelit:

Rakennusvaiheen valmistelu

Rakennusvaiheen valmistelu

Ilma-vesilämpöpumpun hinta

Ilma-vesilämpöpumpun hinta

Ilmanvaihtokanavien puhdistus

Ilmanvaihtokanavien puhdistus

Lattialämmityksen hinta

Lattialämmityksen hinta

Savupiippu- ja hormiremontti

Savupiippu- ja hormiremontti

sisäilman laatu ja sen tutkiminen

Sisäilman laatu

Lattialämmityksen asentaminen hinta

Lattialämmityksen asentaminen

tuholaistorjunta hinta

Tuholaistorjunta
Urakkamaailma on Suomen suosituin tapa löytää remontille tekijä:

7 1 3 6 7 9 8 6

Viimeisen 3kk aikana kilpailutettujen remonttien kokonaisarvo.