Uusi kohde!

Kellarin remontin työvaiheita (kts eritt..., Helsinki

2 minuuttia sitten

×
Urakoitsija-arvostelu

Tinko Finland Oy, Espoo

14 tuntia sitten

×
Sopimus

Uusi sopimus luotu, Kaarina

3 tuntia sitten

×
Uusi kohde!

Taloyhtiöurakka: Öljylämmityksestä maalä..., Rovaniemi

9 minuuttia sitten

×
Urakoitsija-arvostelu

Veemix Rakennus Oy , Tuusula

17 tuntia sitten

×
Uusi kohde!

Tiskikoneen asennus, Haukipudas

26 minuuttia sitten

×
Päivitetty 12.12.2023

Nuohous - Mitä se maksaa?

Nuohouksen hinta on keskimäärin n. 400 - 700 euroa, mutta sen hinta määräytyy riippuen kohteen koosta, nuohottavien hormien määrästä ja tulisijan kunnosta. Nuohouksella tarkoitetaan useimmiten tulisijan puhdistuksen lisäksi ilmanvaihtoon liittyviä puhdistustöitä.


Tässä artikkelissa pääset tutustumaan toteutuneiden nuohoustöiden hintoihin, tulisijan ja hormien nuohoukseen liittyvään lainsäädäntöön ja siihen mitä nuohouksella saadaan aikaan ja mitä riskejä voidaan välttää säännön mukaisella nuohouksella.

Kilpailuta nuohous ilmaiseksi

Jätä remontti-ilmoitus

Ilmoituksen jättäminen on ilmaista, eikä sido remontin tilaamiseen.

Tulisijan ja ilmanvaihdon nuohouksen hinta

Alla voit tutustua toteutuneisiin nuohoustöihin ja niiden hintoihin. Kaikki esimerkkitapaukset ovat aitoja ja oikeiden ihmisten kilpailuttamia nuohoustöitä.

Nuohous vähentää tulipaloriskiä – järjestäminen omistajan vastuulla

Tulisija löytyy yli miljoonasta suomalaisesta pientalosta. Pelastuslain mukaan asuintalon omistajan tai haltijan on tilattava kerran vuodessa pätevä nuohooja nuohoamaan hormit ja tulisijat. Vapaa-ajan asunnolle nuohooja on kutsuttava kolmen vuoden välein. Mikäli omistaja vuokraa mökkiä ulkopuolisille, nuohous on teetettävä kerran vuodessa. Käyttämätöntä tulisijaa ei kuitenkaan tarvitse nuohota määrävälein. Jos vähintään kolme vuotta kylmillään ollut tulisija halutaan palauttaa käyttöön, nuohooja on tilattava paikalle ennen ensimmäisiä tulia.

Nuohousalaa koskeva lakimuutos astui voimaan vuoden 2019 alussa, ja viimeisetkin piirinuohoussopimukset päättyivät kesäkuun 2019 lopussa. Aiemmin pelastuslaitokset olivat velvollisia järjestämään alueensa nuohouspalvelut omana työnään, yhteistyökumppaniensa kautta tai sallimalla talon omistajien ja nuohousalan yrittäjien sopia nuohouksesta keskenään. Uudistuksen myötä pelastuslaitosten velvoite nuohouspalveluiden järjestämiseksi päättyi ja nuohousala vapautui koko maassa.

Nuohouspalveluita saa kuitenkin tarjota edelleen vain alan ammattitutkinnon suorittanut nuohooja. Lakiuudistuksessa luovuttiin alaa koskeneesta hintasääntelystä, eli nuohous kannattaa aina kilpailuttaa.

Löydä nuohoukseen luotettava tekijä

Pyydä tarjouksia

Ilmoituksen jättäminen on ilmaista, eikä sido remontin tilaamiseen.

Nuohooja puhdistaa ja tarkastaa

Säännöllinen nuohous vähentää merkittävästi tulipaloriskiä, sillä nuohooja poistaa savuhormista ja tulisijasta niihin kertyneen noen ja muun palovaarallisen jätteen.

Tulisijasta tai hormista saa alkunsa vuosittain noin 700 rakennuspaloa, minkä lisäksi nokipalot aiheuttavat yli 300 vaaratilannetta. Paloturvallisuuden lisäksi säännöllinen nuohous parantaa tulisijan energiatehokkuutta sekä vähentää puunpolton aiheuttamia ympäristöhaittoja.

Kun tulisija ja hormi ovat siistissä kunnossa, puu palaa tehokkaammin ja puhtaammin. Pienempi määrä polttopuuta tuottaa enemmän lämpöenergiaa ja vähemmän pienhiukkaspäästöjä kuin epäpuhtaassa palamisessa. Puun pienpoltto on merkittävin terveydelle haitallisten pienhiukkasten lähde esimerkiksi tiiviisti rakennetuilla omakotitaloalueilla. Säännöllisellä nuohouksella voi siis vaikuttaa suoraan hengitysilman laatuun omilla kotikulmillaan.

Tavallisesti nuohoojan ensisijainen tehtävä on puhdistaa tulisijat ja savuhormit. Samalla hän tarkastaa niiden kunnon paloturvallisuuden näkökulmasta. Nuohooja ei kuitenkaan tee – ellei toisin ole sovittu – erikoisvälineitä vaativaa kuntotutkimusta vaan havainnoi rakenteita nuohouksen ohessa. Lisäksi nuohooja katsastaa suojaetäisyydet, osoittaa mahdolliset puutteet sekä opastaa tarvittaessa tulisijan käyttäjiä. Nuohoojan käyntiin valmistautumisesta sekä nuohouksen vaiheista voi lukea lisää Nuohousalan Keskusliiton opassivulta.

Nuohoustodistus on arvopaperi

Asiakkaan kuuluu saada nuohoojan käynnistä nuohoustodistus, jossa on eritelty tehdyt toimenpiteet ja johon on kirjattu kaikki tulisijoihin, savuhormeihin ja kattoturvalaitteisiin liittyvät puutteet. Vaaraa aiheuttavat puutteet tai vauriot on listattava niin selkeästi, että asiakas voi nuohoustodistuksen perusteella ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin tilanteen korjaamiseksi.

Nuohoustodistus kannattaa pitää tallessa. Asiakirjalla saa osoitettua valvontaa tekevälle pelastusviranomaiselle, että nuohousvelvoite on hoidettu lain edellyttämällä tavalla. Lisäksi nuohooja – olipa yrittäjä sama tai eri – pystyy seuraavalla kerralla arvioimaan, onko tulisijan ja hormin kunnossa tapahtunut muutoksia. Mikäli nuohooja havaitsee vakavia, tulipalovaaran aiheuttavia puutteita tai vaurioita, hänellä on velvollisuus ilmoittaa niistä myös pelastusviranomaisille, kuten vanhankin lain aikana.

Löydä nuohoukseen luotettava tekijä

Pyydä tarjouksia

Ilmoituksen jättäminen on ilmaista, eikä sido remontin tilaamiseen.

Nuohoojalta kannattaa pyytää valistunutta näkemystä tarkemman kuntotutkimuksen ja remontin tarpeesta, jos hormiston peruskunto mietityttää. Epätasaiseksi rapautunut, mahdollisesti vuotava hormi on tulipaloriski, minkä lisäksi sen veto- ja lämmönvarauskyky on heikentynyt. Lue lisää hormiremonteista.

Turvallisesti katolla

Talon omistaja on vastuussa sekä määrävälein tapahtuvasta nuohouksesta että turvallisten työskentelyolosuhteiden järjestämisestä. Nuohoojille sattuu vuosittain noin 50 putoamistapaturmaa, joista yli puolet johtuu viallisista turvalaitteista, kuten alas romahtavista tikkaista tai kattosilloista. Näissä tapauksissa kiinteistön omistaja on juridisessa ja taloudellisessa vastuussa onnettomuuden seurauksista. Pahimmillaan työtapaturma johtaa nuohoojan vakavaan vammautumiseen tai jopa kuolemaan.

Kohteeseen tilatun nuohoojan ei tarvitse – eikä pidä – kiivetä katolle, jonka turvalaitteet ovat puutteelliset. Liikkuminen työvälineiden kanssa esimerkiksi sateen liukastamalla katolla on vaativaa silloinkin, kun turvalaitteet ovat kunnossa. Tikkaiden pitää olla tukevat ja kiinteästi asennetut. Savupiipuille on päästävä kulkemaan katkeamatonta reittiä esimerkiksi kattosiltoja pitkin. Kattoturvalaitteiden kunto ja kiinnitykset on syytä tarkistaa joka kevät, sillä talven lumikuorma vaurioittaa helposti esimerkiksi tikkaita.

Kotitalousvähennys nuohouksesta

Saako nuohouksesta kotitalousvähennystä?

Huomaathan, että varsinaisesta lakisääteisestä nuohoustyöstä ei saa kotitalousvähennystä. Tällä tarkoitetaan lakisääteistä tulisijan ja savuhormin nuohousta. Arkikielessä käytetään (kuten tässäkin artikkelissa) usein termiä ilmanvaihdon nuohous, josta taas saa normaalisti kotitalousvähennyksen.

Kotitalousvähennyksen saa yleensä aina omaan kotiin suoritetuista ilmanvaihtolaitteiden puhdistuksesta/nuohouksesta, mittauksesta, säätämisestä ja muista ilmanvaihdon huoltotöistä.

Tiesitkö, että Suomen miesvaltaisin ala on ollut perinteisesti nuohooja? Ainakin jos Trivial Pursuitia on uskominen.

Aloita onnistunut remontti

Pyydä tarjouksia

Urakkamaailmasta löydät tekijän remonttiin kuin remonttiin. Jätä remontistasi ilmoitus ilmaiseksi.

Omakotitalon nuohous

Omakotitalon omistaja on vastuussa siitä, että nuohous hoidetaan määrätyin väliajoin. Omakotitalon nuohous tulee suorittaa vuosittain.

Lisätietoa omakotitalon nuohouksesta löydät muun muassa Omakotitaloliiton sivuilta.

Lue alla olevista artikkeleista kuinka onnistut remontissasi