Katso kuinka paljon maksaa sähköauton latausaseman asennus - ja mitä sinun tulee ottaa huomioon

sähköauton latausaseman asennuksen hinta

Mitä sähköauton latausaseman asennus maksaa?

Alla on hintaesimerkkeinä Urakkamaailman kautta kilpailutettuja sähköauton latausasemien asennuksia.


Latauspisteen asennus lämmityskotelon viereen

Nurmijärvellä sijaitsevaan paritaloon asennettiin sähköauton latauspiste olemassa olevan lämmityskotelon viereen. Asennus hoidettiin kuntoon tolppasovitteella. Lue lisää työstä täältä.

Toteutunut hinta 1001€ (työn kustannus 201€, Materiaalikustannukset 800€)


Sähköauton latausasema autokatokseen

Sähköauton latausaseman asennus autokatokseen Hyvinkäällä. Hinta asennukselle ja tarvikkeille, joita asennukseen tarvittiin laitteen ohella. Lue lisää työstä täältä.

Toteutunut hinta 210€


Latausaseman asennus

Sähköauton latausaseman asentaminen Tampereella sijaitsevaan autokatokseen. Jo valmiiksi hankittu latauslaite asennettiin katokseen muine tarvikkeineen urakoitsijan toimesta. Lue lisää työstä täältä.

Toteutunut hinta 160€


Latausaseman asentaminen Vantaalla

Sähköauton latauspiste haluttiin asennettavaksi autokatokseen Vantaalla. Hinta latausaseman asennukselle ja tarkistukselle. Lue lisää työstä täältä.

Toteutunut hinta 124€


Selvitä sähköauton latausaseman asennuksen hinta

Remontti-ilmoituksen jättäminen on ilmaista, eikä sido remontin tilaamiseen.


Moni taloyhtiö suunnittelee latauspisteiden rakentamista sähköautoille – miten päästä alkuun ja mitä hankkeessa pitäisi huomioida


Suomen teillä kulkevien täyssähkö- tai lataushybridiautojen määrä ylitti 45 000 vuonna 2020. Kuluvan vuosikymmenen aikana määrän on arvioitu nousevan jopa neljännesmiljoonaan. Sähköautojen nopea yleistyminen näkyy myös taloyhtiöiden parkkipaikoilla. Yhä useampi taloyhtiö suunnittelee latauspisteiden rakentamista, tyypillisesti osalle autopaikoistaan. Sähköautojen latauspisteet tai valmius sellaisten asentamiseen nostavat taloyhtiön ja asunto-osakkeiden arvoa. Toisaalta, hyvin toteutetussa latauspistehankkeessa huomioidaan autottomien ja sähköautottomien osakkaiden asema sekä pidetään huolta kustannusten oikeudenmukaisesta jakautumisesta.

Taloyhtiössä latauspistehanke kannattaa käynnistää kiinnostuskyselyllä. Kuinka monella osakkaalla ja asukkaalla olisi tarvetta sähköauton latauspaikalle nyt tai mahdollisesti lähitulevaisuudessa? Hankkeen oikea mitoitus on tärkeää: latauspisteitä kannattaa tehdä kerralla riittävästi muttei liikaa. Suurhankkeille on vaikeampi saada osakkaiden tukea, ja usein autopaikkojen päivittämisessä pääsee hyvin alkuun muutamilla latauspisteillä maltillisin kustannuksin. Taloyhtiöön kannattaa aina valita latausjärjestelmä, joka on helposti laajennettavissa kysynnän kasvaessa.

Latauspistehankkeen seuraava askel on tilata luotettavalta sähköalan toimijalta kartoitus taloyhtiön sähköverkon kunnosta ja kapasiteetista. Kuntokartoituksen hinta on tyypillisesti noin 500 euroa. Taloyhtiön hallitus voi päättää sen teettämisestä ja kattaa kulut hoitovastikkeella. Nykyinen sähköverkko vaikuttaa merkittävästi hankkeen kustannuksiin, teknisiin ratkaisuihin ja latauspisteiden määrään. Edullisinta on mitoittaa latauspisteiden määrä niin, ettei taloyhtiön sähköjärjestelmään tarvitse tehdä isoja muutoksia. Esimerkiksi pihan avaaminen ja kaapeleiden kaivaminen maahan nostaa hintaa tuntuvasti.


Katse tulevaisuudessa

Tavanomaisessa taloyhtiöissä sähköautojen latauspisteiden määrää ei voida nostaa kovin suureksi sähköverkkoa uudistamatta. Raja tulee vastaan enemmin tai myöhemmin. Siksi taloyhtiön kannattaa olla kaukokatseinen ja pyrkiä yhdistämään edessä olevia parannustöitä. Kaikkia autopaikkoja koskeva tai ainakin laajamittainen valmius latauspisteiden asentamiseen kannattaa sisällyttää esimerkiksi sähköverkkouudistukseen ja piharemonttiin, jonka yhteydessä saa upotettua kaapelit maahan.

Toisinaan latauspisteiden tarve saattaa sysätä liikkeelle ikääntyvän sähköverkon parannustyön. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA myöntää energia-avustuksia latausinfrastruktuurin rakentamiseen ainakin vuoteen 2022 saakka. Normaalitasoisen avustuksen suuruus on 45 prosenttia toteutuneista kuluista, kuitenkin enintään 90 000 euroa. Lisätietoa avustuksesta ja sen hakemisesta löytyy ARA:n nettisivuilta.Löydä tekijä sähköauton latausaseman asennukseen

Urakkamaailman avulla kilpailutat kaikki sähköautojen latausasema työt. Jätä tarpeestasi ilmoitus ja anna ammattilaisten suositella parasta ratkaisua tarpeeseesi. Aloita kilpailutus jättämällä tarpeestasi ilmoitus:

Kilpailuta sähköautojen latausasemien asennus

Urakkamaailman käyttö on sinulle maksutonta.
Taloyhtiön, osakasvähemmistön vai osakkeenomistajan hanke?

Taloyhtiössä latauspisteiden rakentamisen voi järjestää monella tapaa. Latauspisteet on mahdollista toteuttaa taloyhtiön hankkeena, osakasvähemmistön hankkeena tai osakkeenomistajan muutostyönä. Taloyhtiön hanke koskettaa suoraan kaikkia osakkaita vastikeperustaisuutensa vuoksi. Osakasvähemmistön hankkeessa taloyhtiö on hankkeen toteuttaja, mutta maksajina ovat mukaan lähteneet osakkaat. Osakkeenomistajan muutostyö on taas osakkeenomistajan yksityinen projekti. Sen toteuttamiseen on haettava taloyhtiöltä lupaa, mutta taloyhtiö ei osallistu itse hankkeeseen.

Latauspistehankkeen toteutukseen vaikuttaa sekin, ovatko autopaikat taloyhtiön vai osakkaan hallinnassa. Asian voi tarkistaa yhtiöjärjestyksestä. Yhtiön autopaikoista maksetaan autopaikkamaksua, ja hinnoittelu on sopimuskysymys. Osakashallinnassa olevista paikoista taas maksetaan vastiketta, jolloin latauspaikkojen erillinen hinnoittelu voi vaatia yhtiöjärjestyksen muuttamista. Kiinteistöliiton oppaassa on molemmille hallintamuodoille omat hanketaulukkonsa. Hankkeen toteutustavasta riippumatta suosituksena on, että latauspisteen käyttäjä maksaa sähköstä oman, mitatun kulutuksensa mukaan.

Yhtiökokous tekee päätöksen latauspisteiden toteuttamisesta, kuten myös tarvittaessa sähköverkon kapasiteetin kasvattamisesta. Latauspisteiden tarvekyselyn ja sähköverkon kuntokartoituksen jälkeen on aika tilata alustava arvio latauspisteiden toteutusvaihtoehdoista sekä niiden kustannuksista. Asiantunteva sähkösuunnittelija tai sähköalan palveluntarjoaja on taloyhtiölle arvokas kumppani latauspistehankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa.


Peruslataus on varma valinta

Sähköauton lataaminen niille tarkoitetussa latauspisteessä on yksinkertaista ja turvallista. Sähköauto liitetään piuhalla latauslaitteen kannelliseen pistorasiaan. Järjestelmä on suojattu sähköiskuilta ja ylikuormittumiselta, ja jos piuha on huonosti kiinni, lataus ei käynnisty. Lisäksi sähköautojen ajonesto estää liikkeelle lähdön, jos latauspiuha on kiinni autossa. Latausjärjestelmä sisältää käyttäjän tunnistuksen ja latauksen valvonnan. Merkkivalot kertovat latauksen tilasta ja mahdollisista häiriöistä. Kehittyneemmät latauspisteet ovat etävalvonnassa, jolloin käyttäjätuki on jatkuvasti saatavilla.

Varsinaiset latausjärjestelmät hyödyntävät käytännössä kahta erilaista tekniikkaa. Peruslatauksessa sähköauto liitetään piuhalla vaihtosähköverkkoon. Latauspiste voi syöttää autoa jopa 22 kW:n teholla, eli täyslataus vie parhaimmillaan vain tunnin pari. Moni taloyhtiö turvaa kuitenkin kuormantasausratkaisuihin saadakseen useamman latauspisteen nykyisen sähköjärjestelmänsä puitteissa. Tasaus toimii niin, että kun useampi auto lataa yhtä aikaa, järjestelmä alkaa rajoittaa tehoa per auto. Tällöin latausaika pitenee, yleensä muutamalla tunnilla, mutta kaikki saavat virtaa eikä ylikuormitusta synny. Kun kapasiteettia vapautuu, latausteho kasvaa.

Sähköautojen lataaminen tapahtuu useimmiten kotipihassa yöaikaan, minkä vuoksi keskinopeat eli peruslatauslaitteet täyttävät tavallisten sähköautoilijoiden tarpeet. Taloyhtiöihin hankitaan lähinnä peruslatauslaitteita. Ne myös säästävät sähköauton akkua verrattuna pikalataukseen. Tavanomaisen peruslatauslaitteen hinta asettuu tyypillisesti 800–2 500 euron välille.


Tarjolla on myös nopeaa ja hidasta

Markkinoilla on myös pikalatauslaitteita, joilla voi ladata sähköauton akun lähes täyteen jopa 15–30 minuutissa. Vaihtosähkön sijasta pikalatauslaitteet syöttävät autoon tasasähköä suurella virralla. Teknisistä syistä pikalatausta ei voi käyttää monissa hybrideissä eikä kaikissa täyssähköautoissakaan. Julkisilla latausasemilla pikalatauspisteet ovat hyvä lisä palveluvalikoimaan, mutta taloyhtiöihin niitä ei yleensä hankita. Pikalatauspisteiden rakennuttamista ei myöskään katsota tavanomaiseksi uudistukseksi, jonka toteuttamisesta voisi päättää yhtiökokouksessa yksinkertaisella enemmistöllä.

Sähköautoa voi periaatteessa ladata tilapäisesti kotipistorasiasta tai auton lämmitystolpasta, mutta ratkaisu ei ole sähköturvallinen. Taloyhtiöissä jatkojohtojen ja lämmitystolppien käyttö sähköauton lataamiseen on yleensä kategorisesti kielletty. Lämpötolpan voi päivittää turvalliseen lataukseen sopivaksi teknisin muutoksin, mutta latausteho jää alhaiseksi. Tällaisen tavanomaisen pistorasian käyttämistä sähköauton lataukseen kutsutaan hidaslataukseksi: pitkäaikainen latausvirta täytyy rajata korkeintaan 8 ampeeriin sähköturvallisuussyistä. Hybridin normaali latausaika saattaa venyä 8–12 tuntiin ja suuriakkuisella täyssähköautolla jopa lähemmäksi vuorokautta.

Taloyhtiöissä lämpötolppien latauskäyttöön päivittämisen esteenä on usein sekin, että sähköliittymät on suunniteltu pienelle kulutukselle. Sulakkeet ja pistorasiat eivät kestä lisäkuormaa, etenkään, jos sähköautoja on useampia, eikä lataustehojen tasaaminen onnistu ilman sähköjärjestelmämuutoksia. Mikäli yhtiössä on korkeintaan muutama sähköauto, ja taloyhtiö harkitsee lämpötolppajärjestelyn sallimista väliaikaisratkaisuna, latauksen sähköturvallisuus ja kapasiteetin riittävyys on aina selvitettävä ensin. Latauspisteen käyttäjä maksaa yleensä selvityskulut, tolpan muutostyöt, sähkömittarin sekä oman sähkönkulutuksensa.


Löydä remontillesi luotettava tekijä ilmaiseksi

Remontti-ilmoituksen jättäminen on ilmaista, eikä sido remontin tilaamiseen.
Tässä artikkelissa

  • Mitä sähköauton latausaseman asennus maksaa?
  • Mitä sähköauton latausasemien asennuksesta tulee tietää?
  • Sähköautojen määrä Suomessa on nousussa
  • Miten löytää ammattilainen latausaseman asennukseen?Lue miksi kannattaa käyttää Urakkamaailmaa

Aloita turvallinen remontti tästäSinua voisi kiinnostaa myös nämä artikkelit:

Sähköremontin hinta

Sähköremontin hinta

sähkösuunnittelu

Sähkösuunnittelu

pihasuunnittelu hinta

Pihasuunnittelu hinta

taloyhtiön vastuunjakotaulukko

Taloyhtiön vastuunjakotaulukko

Piipun pellityksen hinta

Piipun pellityksen hinta

Pyykinpesukoneen asennus hinta

Pyykinpesukoneen asennus

Otsonointi hinta

Otsonoinnin hinta

autokatoksen rakentaminen

Autokatoksen rakentaminen

Urakkamaailma on Suomen suosituin palvelu kilpailuttaa remontit:

4 8 0 6 6 9 7 9

Viimeisen 3kk aikana kilpailutettujen remonttien kokonaisarvo.