Uusi kohde!

Viemäriputkien uusinta, Helsinki

3 tuntia sitten

×
Urakoitsija-arvostelu

Braho Remontointi, Kulosaari

8 tuntia sitten

×
Sopimus

Uusi sopimus luotu, Järvenpää

2 tuntia sitten

×
Uusi kohde!

WC-remontti, Kaarina

4 tuntia sitten

×
Urakoitsija-arvostelu

Pesuhuonepinnoitus Group, Tampere

8 tuntia sitten

×
Uusi kohde!

Kylpyhuoneremontti putkityöt, Turku

5 tuntia sitten

×
Päivitetty 03.06.2024

Kosteusmittauksilla voidaan arvioida kosteusvaurioita ja sisäilman laatua

Erilaisten kosteusvaurioiden aiheuttamat terveyshaitat ovat yleistyneet ja ongelmia löytyy monissa erilaisissa rakennuksissa. Sisäilman ongelmat voivat oireilla muun muassa silmissä, hengitysteissä ja iholla.

Kosteusmittauksella mahdolliset ongelmat voidaan havaita ajoissa, jolloin niiden korjaaminen onnistuu vielä helposti eikä vaurioista ehdi aiheutua haittoja terveydelle


Kosteusmittauksia tehdään tavallisesti asuntokaupan yhteydessä, vesivahingon sattuessa tai silloin, kun on epäilys kosteusvauriosta. Kosteusmittaukset voidaan jakaa pintamittauksiin, sisäilman mittauksiin, tuuletustilojen mittauksiin sekä mittauksiin rakenteiden sisältä.

Kilpailuta kosteusmittaus

Pyydä tarjouksia

Urakkamaailma on Suomen suosituin tapa löytää tekijä remonttiin.

Kosteusmittaus hinta

Kosteusmittaus maksaa keskimäärin n. 150 - 500 €. Kosteusmittauksen hintaan vaikuttaa muun muassa mittauksen laajuus ja kohteen ominaisuudet. Parhaan arvion hinnalle saa kilpailuttamalla.

Alla on pari toteutunutta anonymisoitua hintaesimerkkejä toteutuneista kosteusmittauksista. Huomaathan, että hinnat voivat vaihdella, eikä mikään kohde ole samanlainen, joten harvoin hintakaan.

Kosteusmittauksen hinta koostuu työn määrästä, eli käytettyjen tuntien määrästä ja mittaustavasta muodostuvista kustannuksista.

Tutustu alempaa vielä tutkimusmenetelmiin, mutta jokaiselle kosteusmittaustavalle on ominaista tutkimukseen käytetty aika ja tutkimuksen kesto. Myös näytteiden määrä ja niiden tutkimiseen menevä aika vaihtelee mittaustavasta riippuen.

Kosteusmittauksen teettäminen/tilaaminen

Kun teetät kosteusmittausta, sinun kannattaa varmistua muutamasta seikasta. Ensinnäkin mittaus tulee aina tilata asiantuntijalta, joka osaa kertoa käyttämistään mittausmenetelmistä ja niiden luotettavuudesta sekä tehtävien mittausten laajuudesta.

On hyvä tarkistaa, että kosteusmittaaja selvittää sinulle käytettävät menetelmät ymmärrettävästi ja että hänellä on näyttöjä aiemmista mittauksista. Tarkista myös, että mittaajalla on kokemusta tulosten analysoinnista ja selkeä tapa raportoida ne.

Kosteusmittausten ansiosta mahdolliset sisäilman tai rakenteiden ongelmat voidaan korjata ajoissa.

Tapoja suorittaa kosteusmittaus on monia, riippuen tutkittavasta materiaalista

Monet kosteusmittaukset voidaan suorittaa suoraan pinnasta tai sisäilmasta, jolloin rakenteita tai pintoja ei tarvitse avata tai porata. Rakenteista tehtävissä kosteusmittauksissa taas rakenteita täytyy porata tai muuten avata esimerkiksi viiltämällä pieni viilto muovimattoon, jonka alta kosteutta halutaan mitata.

Löydä luotettava tekijä

Jätä remontti-ilmoitus

Ilmoituksen jättäminen on ilmaista, eikä sido remontin tilaamiseen.

Pintamittaukset

Pinnoilta tehtävät kosteusmittaukset sopivat parhaiten tilanteisiin, joissa halutaan paikantaa mahdollisia selkeästi kosteampia kohtia. Pintamittauksessa kartoitetaan tutkittavat rakenteet systemaattisesti ja verrataan niiden tuloksia saman materiaalin kuivan alueen tuloksiin. Pintakosteusmittaus tehdään rikkomatta rakenteiden pintaa.

Kosteusmittauksen tulosta arvioidessa mittaajan tulee huomioida siihen mahdollisesti vaikuttaneet muut tekijät, kuten vesijohdot, ilmaraot tai sähkökaapelit. Jos epäillään, että rakenne on liian kostea, sen kosteuspitoisuus tulee määrittää vielä tarkemmin muilla menetelmillä, kuten rakenteen sisältä tehtävällä kosteusmittauksella.

Kosteusmittaus materiaalin pinnalta perustuu veden sähkön johtavuuteen. Eli tutkimuksessa tutkitaan mikäli pinta johtaa paremmin sähköä verrattain kuivaksi todettuun pintaan.

kosteusmittaus sisäilmasta

Mittaukset sisäilmasta

Sisäilmasta tehtävillä kosteusmittauksilla voidaan tarkistaa, onko sisäilma terveellistä tilojen käyttäjille, arvioida ilman laatua ja selvittää, toimivatko rakenteet kosteusteknisesti oikein. Moni tekijä vaikuttaa sisäilman kosteuteen, joten käytettävän mittaajan on osattava huomioida tuloksia analysoidessaan ulkoilman kosteus, ilmanvaihto, tilan kosteuslähteet sekä sisäilman ja ulkoilman lämpötilat.

Sisäilman suhteellinen kosteus saattaa vaihdella jopa tuntien aikavälillä, joten mittauksen tulisi kestää päivästä viikkoon luotettavan tuloksen saamiseksi. Jos sisäilman kosteusmittaus paljastaa poikkeuksia huoneilmassa ja tilassa epäillään kosteusvauriota, siellä tulisi tehdä tarkempia kosteusmittauksia.

Mittaukset tuuletustiloista

Rakenteiden tuuletustilojen mittauksilla selvitetään mielellään säännöllisesti, onko niiden kosteuspitoisuus sopiva vai onko se noussut haitallisen korkeaksi. Tuuletustiloja ovat esimerkiksi ryömintätilalliset alapohjat, tuuletusraolliset seinärakenteet sekä tuuletustilalliset tai -välilliset yläpohjat.

Myös muun muassa maanvaraiset alapohjat ja kevytsorakatot saattavat joissakin tapauksissa olla tuuletettuja. Tuuletustilan mittauksella saadaan selville, toimiiko tilan tuuletus oikein. Kosteusmittaukset tehdään tilan ilmasta tai sen rakenteiden pinnalta. Kosteusmittauksen tulisi kestää vuorokaudesta noin viikkoon, jotta tuloksia voidaan analysoida luotettavasti.

Mittaukset rakenteiden sisältä

Rakenteiden sisältä voidaan mitata niiden suhteellista kosteuspitoisuutta tai materiaalin kosteuspitoisuutta. Rakenteiden sisältä tehtävissä kosteusmittauksissa niiden pintaa tulee rikkoa, jotta päästään mittaamaan tarpeeksi syvältä tai saadaan tarvittava koepala. Suhteellinen kosteusmittaus tutkii materiaalin huokosilman kosteuspitoisuutta anturin avulla, kun taas materiaalin kosteuspitoisuuden mittauksella selvitetään materiaalista otetun näytepalan kosteussisältö.

Rakenteiden kosteusmittaus tehdään silloin, kun epäillään kosteusongelmaa rakenteessa. Mittauksen avulla voidaan kartoittaa kosteuden laajuus ja todentaa mahdollinen kosteuden lähde.

Aloita onnistunut remontti

Ilmoituksen jättäminen on ilmaista, eikä sido remontin tilaamiseen.

Pyydä tarjous kosteusmittauksesta

Lue alla olevista artikkeleista kuinka onnistut remontissasi