Uusi kohde!

Autotallin vesikattoremontti, Sastamala

2 tuntia sitten

×
Urakoitsija-arvostelu

Marko Viik, Vantaa

8 tuntia sitten

×
Sopimus

Uusi sopimus luotu, Turku

3 tuntia sitten

×
Uusi kohde!

Yksiön kaikkien pintojen kunnostaminen, Espoo

3 tuntia sitten

×
Urakoitsija-arvostelu

Maalauspalvelut J.Monten Oy, Helsinki

9 tuntia sitten

×
Uusi kohde!

Astianpesukoneen asennus, Tampere

3 tuntia sitten

×
Päivitetty 15.12.2023

Kosteusvaurion korjaus - tunnista ja korjaa kosteusvaurio nopeasti ja oikein

Tässä artikkelissa kerromme kosteusvaurion tunnistamisesta ja sen korjauksesta. Kun kosteusvaurion osaa tunnistaa ajoissa, vahingot saattavat jäädä reilusti pienemmiksi.

Nopea toiminta saattaa säästää sinulta tuhansia, ellei jopa kymmeniä tuhansia euroja.


Kosteusvaurio löytyi - Mitä tehdä?

Kosteusvaurio voi pahimmillaan johtaa suuriinkiin korjauskustannuksiin ja jopa laajoihin homeongelmiin. Jo pienetkin kosteusvaurion merkit kannattaa siis ottaa vakavasti.

Pyydä ammattilainen kartoittamaan kosteusmittauksella kosteusvaurion laajuus ja vaadittavat toimenpiteet. Pienet kosteusvauriot, joiden alkuperä tiedetään, kuten vaikka puulattialle kaatunut vesilasi, voidaan korjata tarvittaessa itse, mutta muussa tapauksessa korjaustoimenpiteet on hyvä jättää aina osaavan ammattilaisen hoidettavaksi.

Kosteusvaurion korjauksen hinta

Alla on lueteltu oikeita ja toteutuneita kosteusvaurioiden korjaukseen liittyvien urakoiden toteutuneita hintoja. Oikean hinnan omaan remonttiisi saat vain pyytämällä useamman tarjouksen remonttiisi.

Kosteusvaurion oikea hoito voi pelastaa paljon

Kosteusvaurio syntyy, jos talon rakenteisiin tai sisäpinnoille pääsee kosteutta eikä se kuivu riittävän nopeasti. Kosteusvaurio tarkoittaa lähes aina mikrobivauriota, sillä homeiden ja bakteerien kasvu voi käynnistyä parissa vuorokaudessa. Jos talosta löytyy kosteusvaurio, olipa se tuore tai vuosikymmeniä vanha, ensimmäiseksi kannattaa perehtyä suositusten mukaiseen korjausprotokollaan. Väärät toimintametodit saattavat käydä kalliiksi sekä inhimillisesti että taloudellisesti.

Aloita onnistunut kosteusvaurion korjaus

Pyydä tarjouksia

Urakkamaailma on Suomen suosituin tapa löytää tekijä remonttiin.

Kupruilevat, halkeilevat, lohkeilevat tai värjäytyneet rakennusmateriaalit ovat selvä merkki kosteusvauriosta. Toisinaan nenä paljastaa rakenteissa piilevän vaurion: haju voi olla imelä, maatuva, omenainen, hapan tai kemiallinen. Kaikki mikrobikasvustot eivät kuitenkaan haise. Usein kosteusvaurio paljastuu vasta, kun talonväki ryhtyy etsimään syytä oireilulleen. Nykytiedon valossa erityisen haitallisia ovat mikrobien toksiinit, eli niiden myrkylliset aineenvaihduntatuotteet.

Mikäli kosteusvaurio löytyy sattumalta tavanomaisen remontin yhteydessä, työt kannattaa keskeyttää välittömästi terveyshaittojen ja taloudellisten vahinkojen minimoimiseksi. Homepurkutyö vaatii aina järeät henkilönsuojaimet sekä purkutilan osastoinnin ja alipaineistuksen. Muutoin alun perin paikallinen ongelma saattaa levitä homepölyn sekä kemiallisten yhdisteiden muodossa koko taloon ja saastuttaa myös irtaimiston.

Opiskele, perehdy ja hanki osaavaa apua

Kosteusvaurio voi olla paikallinen, kuten roiskejälki tuuletusikkunan alla, tai hallita koko rakennusta. Mikäli vaurio ei ole ilmiselvästi vähäinen, korjaustöissä kannattaa noudattaa varovaisuusperiaatetta. Mikrobivaurion vakavuuden arviointi on hyvin hankalaa, eikä ensivaikutelma kerro välttämättä mitään terveysriskeistä.

Muutama harmahtava läiskä kipsiseinän pinnassa merkitsee todennäköisesti sitä, että nurjalla puolella kasvaa kohtalaisesti ihmiselle erittäin haitallista mustaa hometta. Vastoin yleistä luuloa myös kuivuneet mikrobiesiintymät muodostavat vakavan terveysriskin. Kasvualustalla on myös vaikutusta: esimerkiksi kipsi ja betoni ovat suosiollisia myrkyllisille mikrobeille.

Omistajan kannattaa kartoittaa tilanne sertifioidun kuntotutkijan kanssa, joka on erikoistunut kosteusvaurioihin ja asumisterveyteen. Kuntotutkija rajaa tutkittavan alueen, arvioi näytteiden tarpeen ja laatii tutkimussuunnitelman. Valmis tulosraportti sisältää selvityksen kosteusvaurion aiheuttajasta sekä laajuudesta. Hyvässä raportissa on myös perusteltuja toimenpide-ehdotuksia.

Vakavimmillaan kosteusvaurioremontissa on kyse omasta ja läheisten terveydestä sekä koko maallisesta omaisuudesta. Yhteistyökumppaneiden valinnassa ei voi liian tarkka. Jokaisen korjaushankkeeseen osallistuvan näytöt ja metodit on hyvä selvittää etukäteen. Oikeiden ratkaisujen tekemiseksi omistajan on lähes välttämätöntä perehtyä kosteusvaurioiden syntymekanismeihin, terveysriskeihin, suositeltaviin korjaustapoihin sekä työssä vaadittavaan siisteystasoon.

Kosteusvaurio seinässä, katossa tai lattiassa - vaurioituneet materiaalit on purettava

Korjaussuunnittelija laatii kuntotutkimuksen pohjalta korjaussuunnitelman, joka kattaa sekä kosteusvaurion syyn että sen seurausten korjaamisen. Suunnitelmassa esitellään korjausvaihtoehdot, mahdolliset riskit sekä omistajan kanssa päätetyt toimenpiteet työohjeineen. Toteutettiinpa korjaushanke tuntityönä tai urakkana, kaikkien yhteistyökumppanien kanssa on syytä tehdä kirjalliset sopimukset yksityiskohtaisine työmetodeineen ja siisteysvaatimuksineen.

Tavoita alueesi ammattilaiset helposti ja nopeasti

Jätä remontti-ilmoitus

Ilmoituksen jättäminen on ilmaista, eikä sido remontin tilaamiseen.

Kosteusvaurioremontissa pölynhallinta on ensiarvoisen tärkeää. Korjattavien tilojen ilmanvaihtojärjestelmä suljetaan ja suojataan hyvin. Tilat osastoidaan ja alipaineistetaan. Purkutöiden aikana huoneilman mikrobipitoisuus saattaa nousta miljoonakertaiseksi lähtötilanteeseen verrattuna. Ihmisen elimistöön haitalliset yhdisteet pääsevät hengitysteiden, ihon ja silmien kautta. Ammattilaiset käyttävät purkutöissä moottoroituja maskeja, kokohaalareita sekä erityisiä työhanskoja ja -kenkiä.

Kosteusvaurioremonteissa pääperiaate on, että kaikki vahingoittuneet materiaalit puretaan pois. Lisäksi vauriokohtien ympäriltä puretaan kullekin rakennusmateriaalille määritellyn suojavyöhykkeen verran puhtaalta vaikuttavaa ainesta. Desinfiointia ja kotelointia on syytä käyttää vain vaurioituneissa kantavissa rakenteissa, koska niitä ei voida purkaa. Toisen poikkeuksen desinfiointiaineiden käytölle muodostavat viemärivahingot.

kosteusvaurio seinässä

THL ja Työterveyslaitos ovat todenneet, että desinfioinnit kosteusvauriokohteissa ovat vähintäänkin turhia. Tutkimusnäytön mukaan biosidien käyttö saattaa jopa pahentaa mikrobitilannetta. Biosidit tappavat vähemmän haitalliset homeet ja bakteerit, mutta eivät pysty kaikkein myrkyllisimpiin mikrobeihin, joille käsittely raivaa lisää elintilaa. Boori-, PHMB- tai isotiatsoliiniyhdisteitä ei pitäisi käyttää kosteusvaurioremonteissa lainkaan mahdollisten vakavien haittavaikutusten vuoksi.

Viranomaiset suhtautuvat varauksellisesti myös otsonointeihin kosteusvauriokohteissa. Tukesin mukaan useat kuluttajat ovat raportoineet otsonointia seuranneista terveyshaitoista. Osa yrityksistä on laiminlyönyt turvatoimet, mutta oikein tehtynäkin otsonoinnin lopputulos on arvaamaton, etenkin herkistyneen ihmisen kannalta. Otsoni reagoi voimakkaasti ilmassa, pinnoilla ja materiaaleissa olevien yhdisteiden kanssa: toiset hapettuvat harmittomiksi, toiset entistä haitallisemmiksi.

Siivous on yhtä tärkeää kuin remontointi

Homepurkutyön valmistuttua vuorossa on osastoidun tilan perusteellinen rakennussiivous. Homepöly on saatava puhdistettua ilmasta ja pinnoilta ennen puhtaiden materiaalien asennusta. Siivouksen jälkeen myös suojavarustusta saa kevennettyä. Erittäin korkea siisteystaso on edellytys kosteusvaurioremontin onnistumiselle. Parhaat tulokset saadaan käyttämällä hepa-imureita, ilmanpuhdistuslaitteita, moppeja, suihkupulloja, mikrokuiturättejä ja turvallisia pesuaineita.

Rakennustöiden valmistuttua tehdään uusi lattiasta kattoon -rakennussiivous. Sen jälkeen vuorossa on ilmastointijärjestelmän puhdistus. Jos kyseessä on vakava, pitkäaikainen kosteusvaurio ja asukkaat ovat oirehtineet, kannattaa harkita esimerkiksi ilmanlämpöpumppujen poistamista tai vaihtamista, sillä niitä ei välttämättä ole mahdollista puhdistaa riittävän hyvin.

Puhdistettu ilmanvaihtojärjestelmä suojataan ja sinetöidään vielä loppusiivouksen ajaksi. Niin kutsuttu homeettomaksi eli pölyttömäksi siivous tehdään kahdessa osassa. Ensimmäisenä päivänä imuroidaan, puhdistetaan raot paineilmalla sekä käytetään ilmanpuhdistuslaitteita. Toisena päivänä nihkeäpyyhitään kaikki pinnat, kourut, johdot, putket, kaikki mitä tilassa on. Jos remontin aikaisessa pölynhallinnassa on onnistuttu, eikä kosteusvaurio ollut kovin vakava, vain osastoidut tilat siivotaan pölyttömiksi. Vaikeammissa kohteissa kaikki sisätilat on siivottava pölyttömiksi.

Löydä luotettava tekijä

Pyydä tarjouksia

Urakkamaailman kautta sidottuja sopimuksia turvaa aina Urakkamaailman remonttiturva

Siivousprotokollan laiminlyönti on yksi yleisimmistä syistä kosteusvaurioremontin epäonnistumiselle. Siivousohjeisiin kannattaa tutustua tarkoin, etenkin, jos mikrobivaurio on ollut vakava, pitkäaikainen ja joku perheestä on altistunut. Näissä tilanteissa myös koko varastoitu irtaimisto on puhdistettava ennen sisäänmuuttoa, eikä kaikkea ole yleensä mahdollista pelastaa. Haitalliset yhdisteet voivat imeytyä tiukasti esimerkiksi sohvakalusteisiin ja muovimateriaaleihin.

Kosteusvaurioremontit ovat hintavia, mutta protokollan mukaan etenevien korjaushankkeiden kustannukset jäävät usein maltillisiksi verrattuna kriisiytyneisiin tai epäonnistuneisiin operaatioihin. Kattavat toimintaohjeet onnistuneen kosteusvaurioremontin läpiviemiseksi sekä siivoukseen ja irtaimiston puhdistamiseen löytyvät kansallisen Hometalkoot-hankkeen nettisivuilta.

Lue alla olevista artikkeleista kuinka onnistut remontissasi