Sähkötarkastuksen puutelistan korjaukset

Urakkamaailma on

  • - Ilmainen
  • - Riskitön
  • - Turvallinen tapa löytää luotettava urakoitsija
  • - Säästä jopa tuhansia euroja

Löydä remontillesi tekijä


Vertaile tarjouksia, tutustu urakoitsijoiden taustatietoihin ja aikaisempien asiakkaiden arvosteluihin.

Rakennuksen tyyppi Omakotitalo
Pinta-ala 120 m2
Rakennuksen ikä 4
Remontti toteutettiin 30.03.2021
Kategoria Sähkötyöt
Materiaalit Ei
Siivous Ei

2016 valmistuneeseen omakotitaloon on tehty sähkölaitteiston varmennustarkastus. Puutelistan kohdat pitäisi korjata. Talonrakennus aloitettu 2014.
Kun korjaukset on tehty niin pitäisi tehdä uusi käyttöönottotarkastuspöytäkirja.
Kohteessa voi käydä tutustumassa etukäteen ennen tarjouksen tekemistä.
Sähköjohtoja ei ole putkitettu seinien sisällä.

Käyttöönottotarkastuspöytäkirjan lomake on vanhentunut.
Pienjänniteasennusstandardi edellyttää pöytäkirjassa ilmoitettavaksi seuraavia,
toimitetusta pöytäkirjasta puuttuvia tietoja: Tarkastetun laitteiston yksilöintitiedot.
Laitteiston rakentajan (urakoitsijan ja sähkötöiden johtajan) yhteystiedot. Tiedot
testatuista piireistä, suojalaitteen laatu ja nimellisvirta joiden perusteella suojauksen
toiminta tarkastetaan sekä tiedot EMC- vaatimusten täyttämisestä ja vaatimusten
toteuttamistavoista. Keskeiset, suojauksen toiminnan osoittavat mittaustulokset
puuttuvat. Dokumentaatio tulee toimittaa sähkölaitteiston haltijalle ja tarkastajalle.

Sähkötekninen suunnitelma käsittää ainoastaan tasopiirustuksen, minkä lisäksi
kiinteistön sähkökeskuksista on valmistajan periatepiirrkokset. Loppupiirustukset
puuttuvat.

Asiakirjoista puuttuvat oikosulkuvirtojen suuruuden ja suojalaitteiden toimivuuden
osoittavat laskelmat. Sähköasennusten dokumentointiin on käytettävä standardien
SFS-EN 61082 ja SFS-EN 81346 mukaan laadittuja kaavioita, piirustuksia ja
taulukoita. Dokumenttien tulee sisältää seuraavat yksityiskohtaiset tiedot siltä osin
kuin ne ovat tarpeen kussakin asennuksessa: Virtapiirien laji ja rakenne, johtimien
tyypit ja poikkipinnat, virtapiirien pituudet, joita tarvitaan suojausta tai
jännitteenalenemaa koskevien laskelmien tekemiseen, suojalaitteiden mitoitusvirrat
tai asettelut, prospektiviset oikosulkuvirrat ja suojalaitteiden katkaisukyvyt. Nämä
tiedot pitää olla käytettävissä asennuksen jokaisesta piiristä, ja ne olisi tarvittu
suojauksen toimivuuden tarkistamiseen jo asennuksen suunnitteluvaiheessa.

Pääkeskuksella päämaadoituskiskoon on yhdistetty kuluttajamaadoituselektrodi.
Pääkeskuksen PE- kiskon ja päämaadoituskiskon välinen päämaadoitusjohto
puuttuu.

Teknisen tilan pistorasiat on suojattu pelkästään johdonsuojakytkimin. Pistorasioille
tulee asentaa vikavirtasuojaus.

Huoneistojen ryhmäjohtoasennuksissa on käytetty useissa kohdin keltavihreää
johdinta virtapiirin johtimena. Johdotus tulee uusia.

Jätevesipumppaamon 3- vaiheinen ryhmäjohto on muodostettu kahdesta 1-
vaihejohtimesta. Virtapiirin syöttökaapeli tulee olla 3- vaiheinen.

Rakennuksen numerovalo on liitetty kiinteästi ulkopistorasiaryhmään 1,5 mm2
johdolla. Ryhmäjohto tulee olla poikkipnnaltaan yhtenevä.

Ulkopistorasian kotelointi on hajalla. (Numerovalon liitäntäpaikka). Pistorasia tulee
uusia.

Ryhmäkeskus on rakenteeltaan takaa avoin keskus. Rakennusosan pinnan ollessa
palavaa materiaalia, keskus on erotettava siitä sopivalla eristävällä välikerroksella,
jonka syttymisluokka on FH 1 standardin IEC 60 707 mukainen.

Kodinhoitohuoneen pistorasioissa on työtason pistorasioissa sekä vastapäisellä
seinällä olevassa pistorasiassa PE - johdon liitäntä viallinen. (tarkastusmittauksessa
maadoitusvastuksen arvot olivat 2,1 Ω, 0,6 Ω ja 0,7 Ω. Yleensä arvot vaihtelivat 0,3
Ω ja 0,4 Ω välillä)

Ryhmäkeskukseen liitetyt ryhmäjohdot ovat keskuksen yläpuolella kiinnittämättä
alustaansa.


Miten Urakkamaailma toimii


Esillä medioissa

Kauppalehti
Mtv3
Etelä-Suomen Sanomat
Suomen Kiinteistölehti
Etuovi
Vuoden verkkokauppa