LVI valvoja omakotitalon saneeraukseen

Urakkamaailma on

  • - Ilmainen
  • - Riskitön
  • - Turvallinen tapa löytää luotettava urakoitsija
  • - Säästä jopa tuhansia euroja

Löydä remontillesi tekijä


Vertaile tarjouksia, tutustu urakoitsijoiden taustatietoihin ja aikaisempien asiakkaiden arvosteluihin.

Rakennuksen tyyppi Omakotitalo
Pinta-ala 370 m2
Rakennuksen ikä 50
Remontti toteutettiin 10.04.2015
Kategoria Vesi Valvonta
Materiaalit Ei
Siivous Ei

Olemme remontoimassa vuonna 1965 rakennettua omakotitaloa Itä-Helsingissä ja etsin projektiimme LVI-valvojaa.

Remontissa tehdään seuraavat toimenpiteet:
- uusitaan kaikki talon sisäpuoliset vesi- ja viemäriputket
- uusitaan KVV-liitoset HSY:n liitoskohtaan
- uusitaan sadevesi- ja salaojajärjestelmä sekä rakennetaan uusi hulevesiliitos HSY:n HVV-liitoskohtaan.
- uusitaan ilmanvaihtojärjestelmä koneelliseksi
- uusitaan kaukolämpökeskus (lämmitysmuodoksi vesikiertoinen lattialämmitys)

Taustatietoja talosta ja projektista:
- Rakennettu v. 1965 (kuntotutkimus suoritettu, jätettävät rakenteet kunnossa)
- Yht. 370 m2 kahdessa kerroksessa
- Alapohja jo purettu valmiiksi, ei vanhoja väliseiniä tiellä, maapohja valmisteltu pohjaviemärien asennukselle.
- VV-suunnitelmat käyty lävitse rakennusvalvontavirastossa. Putkiremontin osalta jo jätetty rakennuslupahakemus, pohjaviemärien ja KVV- ja HVV-liitosten uusimisen/ rakentamisen osalta haetaan Z-toimenpidelupahakemus, heti kun LVI-urakoitsija ja LVI-valvoja päätetty.
- Tilaaja on tehnyt työtilauksen HSY:lle ja hoitaa tarvittavat kaivuluvat, johtoselvitykset ja -näytöt, liikennejärjestelysuunnitelman, tiedottamisen, jne.
- Urakoitsijavalinnat: maansiirtourakoitsija valittu, LVI-urakoitsijan valinta on käynnissä (kokeneita suomalaisia urakoitsijoita). Myös ilmanvaihtourakoitsija on valittu ja sama urakoitsija asentaa myös lattialämmitysputket.
- Projektimme vastaava työnjohtaja on ollut mukana jo viime syksystä alkaen.
- Toimin itse tilaajana sekä projektipäällikkönä ja valvon itsekin työmaata ahkerasti ja olen joustavasti käytettävissä nopean päätöksenteon/ sparrailun tueksi.

LVI-projekti on tarkoitus toteuttaa seuraavanlaisissa vaiheissa:
VAIHE 1/ LVI-urakoitsija: alalaatan alapuoliset putki- ja viemäröintityöt
- Talon alalaatan alta kulkevien viemäri- ja viemärituuletusputkien asentaminen
- Alakerran viemäreiden asennus (sen jälkeen, kun alapohjan rakentaja asentanut eristelevyt)
- Aikataulu: huhtikuussa 2015

VAIHE 2/ maansiirtourakoitsija:
- Salaoja- ja hulevesijärjestelmien asentaminen (mukaan lukien talon alta menevät salaojaputket)
- Tonttivesijohdon ja viemäriputkien uusiminen HSY:n liitoskohtaan (sen jälkeen, kun maansiirtourakoitsija tehnyt kaivannot. Vesimittarin paikka siirtyy talossa vanhasta työhuoneesta tekniseen tilaan ja HSY tulee asentamaan uuden vesimittarin liitostöiden yhteydessä)
- Hulevesiliitos perusvesikaivosta HSY:n liitoskohtaan
- Radon-putkien asentaminen
- Aikataulu: huhtikuussa 2015 (talon ympärystää aloitetaan kaivamaan alkavalla viikolla, suunniteltu aloituskatselmus Helsingin kaupungin kaivulupaan liittyen: ma 13.4)

VAIHE 3: alalaatan yläpuoliset putki- ja viemäröintityöt
- Loput LVI-suunnitelman mukaiset, talon sisäpuoliset putki- ja viemäriasennukset
- Vesijohdon kytkeminen vesimittarin jälkeen talonverkkoon
Aikataulu: kesä-/ elokuussa 2015

VAIHE 4: IV-asennukset
- uuden IV-järjestelmän ja kahden IV-koneen asentaminen alakertaan toukokuun aikana
- IV-järjestelmän asentaminen yläkertaan kesä-/ elokuun aikana

VAIHE 5: uuden kaukolämpökeskuksen asentaminen
- LVI-urakoitsija asentaa uuden keskuksen elo-syyskuussa 2015

VAIHE 6: loput vesikaluste- ja viemäriasennukset
Aikataulu: loka-joulukuussa 2015

LVI-valvojan tehtävät:
- valvontasuunnitelman laatiminen yhdessä tilaajan ja vastaavan työnjohtajan kanssa
- suunnitelmien tarkastus ja kommentointi (urakoitsijoiden kilpailutusprosessin aikana suunnitelmia on jo täsmennetty)
- tarvittaviin urakoitsijapalavereihin, työmaa-, viranomaiskokouksiin ja -tarkastuksiin osallistuminen
- tärkeiden työvaiheiden ja tarkastuksien dokumentointi ja valvonta
- urakoitsijoiden työsuorituksien ja työmenetelmien sopimusten mukaisuuden varmistaminen
- projektissa esiintyviin epäkohtiin puuttuminen ja niistä reklamointi
- käytettyjen tuotteiden kelpoisuuden varmistaminen yhteistyössä tilaajan ja urakoitsijoiden kanssa
- työmaapäiväkirjan seuraaminen ja tarvittava merkitseminen
- vastaanottoa edeltävien toimenpiteiden toteutumisen valvonta ja varmistaminen
- (muut yhdessä sovittavat valvontatehtävät)


Miten Urakkamaailma toimii