Tutkimus: Rakennusala ei piittaa koronakriisistä

Koronatilanne ei vaikuttanut juurikaan remontointialan yritysten tilanteeseen. Lähes neljännes korjausrakentamisen yrityksistä raportoi työmäärän kasvaneen koronan aikana ja kaksi viidestä remontointiyrityksestä pitää lähitulevaisuuden näkymiä positiivisina. Valtaosa yrityksistä on myös välttynyt lomautuksilta tai irtisanomisilta.


Tutkimus toteutettiin sähköposti-informoituna web-kyselynä 24.8.-1.9.2020. Kysely lähetettiin 10 150:lle rakennusalan yritykselle. Tutkimukseen vastasi 292 urakoitsijaa. Heistä 47 % työskentelee pääasiassa pääkaupunkiseudulla, 21 % muualla Uudellamaalla ja 20 % Pirkanmaalla.

Tutkimustulokset graafisessa muodossa


Tulokset antavat positiivista kuvaa

Remontointialan markkinapaikka Urakkamaailma.fi tutki kuinka korona-aika on vaikuttanutalan yritysten tilanteeseen.

Tulokset antavat yllättävän positiivisen kuvan remontointiyritysten tilanteesta. Lähes neljänneksellä remontointialan yrityksistä vastasi työmääränkasvaneen koronaviruksen aikana.

Tulosten perusteella korona-aika on vapauttanut aikaa ja energiaa ihmisille kodin ja vapaa-ajan asunnon kunnostamisprojekteihin. Korona-aika on myös mahdollisesti siirtänyt resursseja esimerkiksi lomakassasta remonttiprojekteihin" kommentoi Urakkamaailma.fi-palvelun perustaja Kalle Koivuniemi.

Joka kymmenennellä kyselyyn vastanneesta yrityksestä korona on kasvattanut työmäärää merkittävästi. 56 prosentilla rakennusalanyrityksistä työmäärä on pysynyt samana tai kasvanut. 40 prosentilla työmäärä on vähentynyt.

“Tutkimuksen viesti on sama kuin kentältäkin on kantautunut. Vaikuttaisi, että remontointiala on yksi harvoista, joka on pysynytsuojassa koronan vaikutuksilta" Koivuniemi jatkaa.


41 % rakennusalan yrityksistä pitää lähitulevaisuuden työtilannetta erittäin tai melko hyvänä

Remointointiala kylpee optimismissa,kaksi viidestäkorjausrakentamisalan yrityksestä pitää lähitulevaisuuden työtilannetta valoisana.

Vain kolme sadasta yrityksestä kokee tulevaisuuden näkymät erityisen huonoina ja 15% melko huonona. Reilu kolmannes vastasi tutkimukseen näkevänsä lähitulevaisuuden neutraalina.

Palvelumme käyttäjädata tukee tätä tutkimustulosta. Syksystä näyttäisi tulevan normaalinkaltainen remonttien volyymissa mitattuna, vaikkakin koronaepidemian puhkeaminen aikaisti kevään ja kesän kysyntyäpiikkiä" kommentoi Urakkamaailma.fi-palvelun tuotepäällikkö Miikka Hyvönen.


Lähes kaksi kolmesta remontointialan yrityksestä ei ollut valmistautunut mitenkään erikoistilanteeseen

Lähes kaksi kolmesta remonttialan yrityksestä ei ollut valmistautunut lainkaan koronan kaltaiseen kriisitilanteeseen.Vajaa neljännes vastanneista yrityksistä oli varautunut kriisitilanteeseen joko riittävillä kassavarannoilla tai valmiiksi mietityillä prosesseilla.


Valtaosa korjausrakentamisen yrityksistä ei ole joutunut irtisanomaan tai lomauttamaan koronakriisin aikana

83% vastanneista ei ole joutunut tekemään irtisanomisia tai lomautuksia. Korjausrakentamisen yrityksistä 14 % on joutunut lomauttamaan ja 7% irtisanomaan.

Lähde: Urakkamaailma.fi-tutkimus: https://www.urakkamaailma.fi/korona-ajan-tutkimus-korjausrakentaminenYhteystiedot:

Kalle Koivuniemi

Perustaja-liiketoimintavastaava

Kalle@urakkamaailma.fi

p. 044 7345605


Miikka Hyvönen

Tuotepäällikkö

Miikka@urakkamaailma.fi

Esillä medioissa

Kauppalehti
Mtv3
Etelä-Suomen Sanomat
Suomen Kiinteistölehti
Etuovi
Vuoden verkkokauppa