Rakennusyrityksen tietosuojaopas

Rakennusyritysten tietoturvaopas


Eu:n tietosuoja-asetus astui voimaan 25.5.2018.


Asetus toi yrityksille, järjestöille ja julkisen sektorin organisaatioille useita uusia velvoitteita. Yksi keskeisimmistä on asetuksen vaatimuksenmukaisuuden osoitusvelvollisuus. Enää ei riitä, että yritys noudattaa säädöksiä. Sen tulee pystyä myös todistamaan se.

Mitä se sitten käytännössä tarkoittaa ja miten sinun tulee toimia?

Lataa ilmainen Rakennusalan yrityksen tietosuojaopas. Olemme koonneet oppaaseen kaiken mitä sinun tulee tietää, jotta voit vastata tietosuoja-asetukseen sen vaatimalla tavalla.