Säästä rahaa remontissasi

Kilpailuta remonttisi minuuteissa

Urakkamaailmasta löydät luotettavan urakoitsijan remontillesi.

  • Ilmaiseksi
  • Nopeasti
  • Luotettavasti

Pyydä tarjouksia remontillesi

Taloyhtiön painuneen parvekken sekä tukirakenteen korjaus

Hinta 7440,00 €

 

 Rakennuksen tyyppi

Rivitalo

 Pinta-ala

-

 Sijainti

Kirkkonummi

 Rakennuksen ikä

13

 Remontin toteutus

10.08.2020

 Siivous

-

 Kategoria

Huoneistoremontti
Julkisivuremontti

Kuvaus

Asunto Oy Kirkkonummen Emilian hallitus pyytää teiltä tarjousta liitteenä olevan korjaustyöselosteen mukaan.
Tarjouksesta tulee ilmetä kokonaisurakkahinta sekä vaihtoehtoisena tuntityöhinta, kokonaistyöaika-arvioineen ja materiaalikustannuksineen.
Annettujen hintojen tulee sisältää arvonlisäverot.
Tarjouksesta tulee myös ilmetä mahdollinen korjausajankohta sekä arvio hankkeen kestosta.

Urakan laajuus
Urakan kohteena ovat yhtiön asunnon C 12 parvekkeen painuman korjaus liittyvine töineen.
Urakka käsittää tämän asiakirjan mukaisen rakennustyön sekä eri osasuoritusten
aikaansaamisen niin, että ne kaikkine yksityiskohtineen voidaan sopimuksessa määrättyinä
ajankohtina luovuttaa täysin valmiina tilaajalle.
Urakan rakennustöihin sisältyvät kaikki sopimusasiakirjoissa mainitut tarvikkeet, työt ja
velvoitteet. Myös sellaiset työt, joita asiakirjoissa ei ole mainittu, mutta jotka yleisen tavan
mukaan ovat tarpeellisia vaadittavaan lopputulokseen pyrittäessä, on suoritettava urakkaan
kuuluvina, ellei niitä ole nimenomaan tässä työselityksessä jätetty urakan ulkopuolelle tai
tilaajan hankittavaksi.
Määräykset, ohjeet ja suoritus
Työt tulee suorittaa noudattamalla voimassa olevia lakeja ja asetuksia, yleisiä määräyksiä ja
ohjeita. Urakoitsijan tulee käyttää ammattitaitoista työnjohtoa ja työntekijöitä.
Rakennusalue
Rakennusalue käsittää yhtiön asunnon C 12 alueella olevat tilat, jotka ovat välttämättömät
korjaustöiden kannalta. Kaikkiin asuntoihin on turvattava esteetön kulku työmaan ajan.
Urakoitsijan on ennen tarjouksen antamista tutustuttava rakennusalueeseen ja siellä työn
suorittamiseen vaikuttaviin olosuhteisiin. Rakennustyöstä mahdollisesti aiheutuvien vaurioiden
tai ympäristömuutosten korjaaminen ja saattaminen alkuperäiseen kuntoon myös urakkaalueen ulkopuolella kuuluu urakkaan.
Katselmukset
• Aloituskatselmus, jossa tarkastetaan rakennuspaikka ja käydään läpi suunnitelmat
sekä työselitys. Samalla kuvataan vallitseva tilanne, jotta mahdolliset vauriot urakkaaikana on mahdollista selvittää.
• Työvaiheiden mallit katselmoidaan, kun rakenteita on purettu sen verran, että
parvekkeen painuman syy on nähtävillä.
• Vastaanottokatselmus pidetään, kun työ on tehty ja valmis luovutettavaksi tilaajalle.
Kun todetaan työvaihe, josta ei ole työohjetta, on urakoitsijan pyydettävä katselmus valvojalta.
Kun katselmus on suoritettu ja työohje annettu, saadaan työtä jatkaa.


Lue kuinka Urakkamaailma toimii

Tai siirry täyttämään remontti-ilmoitus

Tarvitsetko apua?

Kysy apua