Uusi kohde!

Vesieristeen tekeminen, putki- ja sähköt..., Helsinki

4 minuuttia sitten

×
Urakoitsija-arvostelu

SF-Tiimi, Helsinki

3 tuntia sitten

×
Sopimus

Uusi sopimus luotu, Vantaa

1 tunti sitten

×
Uusi kohde!

Kylpyhuoneen, saunan ja kuraeteisen sein..., Turku

7 minuuttia sitten

×
Urakoitsija-arvostelu

Tinko Finland Oy, Lahti

4 tuntia sitten

×
Uusi kohde!

Parveke- ja terassilasien ja yläikkunan..., Pirkkala

35 minuuttia sitten

×

REMONTTITURVAN KÄYTTÖEHDOT

Urakkamaailma tarjoaa sen käyttäjilleen maksutta Remonttiturva-nimellä toimivan ominaisuuden. Remonttiturva-ominaisuuden tarkoituksena on tuoda turvaa ja suojaa remonttiyrityksen tilaamiseen Urakkamaailman kautta. Urakkamaailman asiakaspalvelu auttaa kaikkiin Remonttiturvaan liittyvissä kysymyksissä. Remonttiturva on alkanut sinä päivänä, kun olet valinnut tekijän remonttiisi onnistuneesti, ja tehnyt kirjallisen sopimuksen remontistasi Urakkamaailmassa.

Näitä Remonttiturva Sopimusehtoja sovelletaan Urakkamaailman ja Palveluntarjoajan välillä sekä Urakkamaailman ja Asiakkaan välillä liittyen urakkamaailma.fi –palvelun ("Palvelu") Remonttiturvaan liittyviin tilanteisiin. Näitä Sopimusehtoja ei sovelleta Palveluntarjoajan ja Asiakkaan välillä, vaan Palveluntarjoajan ja Asiakkaan väliset sopimusehdot määräytyvät Palveluntarjoajan ja Asiakkaan erikseen sopimien ehtojen mukaisesti.

Näihin Sopimusehtoihin liittyen yksikkö sisältää monikon ja toisinpäin (missä tarkoituksenmukaista) ja viittaukset kohtiin ja liitteisiin tarkoittavat viittauksia näiden Sopimusehtojen kohtiin ja liitteisiin, ellei asiayhteydestä muuta johdu. Näissä Sopimusehdoissa seuraavilla sanoilla ja ilmauksilla, ellei kyseisestä kohdasta muuta johdu, tarkoitetaan seuraavaa: Sana "Asiakas" tarkoittaa Palvelua käyttävää asiakasta, jonka tarkoituksena on etsiä Palveluntarjoajia ja heidän tarjoamia tuotteita ja/tai palveluita sekä mahdollisesti hankkia Palveluntarjoajien tarjoamia tuotteita ja/tai palveluita. Sana "Materiaali" tarkoittaa Palveluntarjoajan ja/tai Asiakkaan Palveluun toimittamaan materiaalia, joka voi olla tekstiä, arvostelua, ideoita, kokemuksia, tietoa, kuvaa, videota, grafiikkaa ja/tai mitä tahansa muuta aineistoa ja materiaalia. Sana "Palvelu" tarkoittaa Urakkamaailman kulloinkin tarjoamaa urakkamaailma.fi – palvelua. Sana "Palveluntarjoaja" tarkoittaa Palvelua käyttävää asiakasta, jonka tarkoituksena on markkinoida ja myydä tuotteita ja/tai palveluita Asiakkaille. Sana "Sopijapuoli" tarkoittaa joko Palveluntarjoajaa, Asiakasta ja/tai Urakkamaailmaa taikka jotakin näistä taikka kaikkia näitä yhdessä asiayhteyden mukaan. Sana "Sopimusehdot" tarkoittavat näitä Palveluun sovellettavia ehtoja ja määräyksiä Urakkamaailman myöhemmin niihin tekemine muutoksineen ja/tai lisäyksineen.

Remonttiturva kattaa mahdollisen Palveluntarjoajan puolesta tapahtuneesta vahingosta olemassa olevan kotivakuutuksesi omavastuuosuutta 150 euroon asti niistä vahingoista, jotka koskevat remontin kohteena olevaa irtaimistoa.(jos urakoitsija rikkoo siis irtaimistoa remontin yhteydessä) Kyseinen summa korotetaan 300€:n, jos Asiakas on tilannut Urakkamaailman kautta remonttivalvojan remonttiinsa.

Palveluntarjoaja ja Asiakas vastaavat siitä, että heillä on oikeus tehdä sitoumuksia keskenään Palvelussa. Palveluntarjoaja ja Asiakas sitoutuvat käyttämään sellaisia edustajiaan, että heillä on oikeus tehdä sitoumuksia edustamiensa tahojen puolesta. Urakkamaailma ei ole vastuussa Palveluntarjoajan Asiakkaalle tarjoamista tuotteista ja/tai palveluista tai heidän tekemistään tahdonilmauksista ja/tai muista sitoumuksista ja/tai sopimuksista taikka niiden pätevyydestä. Urakkamaailma tarjoaa Remonttiturvan tuki- ja ylläpitopalveluita maanantaista perjantaihin klo 10.00 – 14.00, poislukien ruokailutauot sekä loma- ja muut vapaa- ja vastaavat päivät.

Remonttiturvaan oikeutus edellyttää Urakkamaailman Asiakkaalta sitä, että hän on tehnyt kirjallisen sopimuksen valitun Palveluntarjoajan kanssa Urakkamaailman kautta. Kirjallinen sopimus pitää olla sekä Asiakkaan, että Palveluntarjoajan hyväksymä. Remonttiturva koskee ainoastaan urakoita, joissa urakan arvo ylittää 900€.

Remonttiturvan irtaimistovahinkojen hakemiseen tulee toimittaa kotivakuutusyhtiöltä saatu korvauspäätös, jonka jälkeen voi hakea lisäkorvausta Remonttiturvasta toimittamalla kotivakuutusyhtiöltä saatu korvauspäätös Urakkamaailmalle. Remonttiturvan korvaus voidaan maksaa kun kotivakuutuksen myöntäjä on käsitellyt ja korvannut vahingon kotivakuutuksesta. Remonttiturvan korvattavuuden edellytyksenä on, että kotivakuutuksen piiriin kuuluvan vahingon määrä ylittää kotivakuutuksen ehtojen mukaisen omavastuun määrän. Remonttiturva purkautuu automaattisesti 30 päivän kuluessa, kun Palveluntarjoaja on lopettanut työt kohteessa. Korvauksen edellytyksenä on, että asunto on määritelty kotivakuutuksen vakuutuskohteeksi. Korvauksia ei makseta kotivakuutukseen mahdollisesti kuuluvista muista vakuutusturvista, kuten kesämökin tai veneen vakuutusturvista. Remonttiturvasta korvataan Suomessa tapahtuvia vahinkoja. Remonttiturvaan oikeutetun on asuttava vakituisesti Suomessa.

Asiakkaan on korvausta hakiessaan toimitettava tosite kotivakuutuksesta korvatusta vahingosta ja siitä vähennetystä omavastuusta; Tositteesta on käytävä ilmi kotivakuutuksessa tarkoitettu vakuutetun asunnon osoite, ja Tästä vakuutuksesta maksetaan korvausta ainoastaan, mikäli kotivakuutuksesta korvattavan vahingon määrä ylittää kotivakuutusehdoissa määritellyn omavastuun ja korvaus kotivakuutuksen perusteella on maksettu. Yhden vakuutustapahtuman aiheuttamasta vahingosta korvattava Remonttiturvan enimmäiskorvaus on 150 €. Remonttiturvasta korvataan kalenterivuoden aikana korkeintaan yksi vahinko; huoneistoa, asuntoa, taloyhtiötä tai Asiakasta ja Asiakkaan taloutta kohden.

Selvennyksen vuoksi todettakoon, että korvauksia ei makseta vahingoista tai aiheutuneista kustannuksista, jos vahinko, joka ei ole korvattava kotivakuutuksesta ja/tai jota ei ole korvattu kotivakuutuksesta tai jonka korvaus on evätty kotivakuutuksesta, mikä tahansa vahinko, jos vahingon määrä ei ylitä kotivakuutuksen omavastuuta, vahingot, jotka eivät aiheudu tämän vakuutuksen voimassaoloaikana ja kaikki kotivakuutukseen liittyvät vahingot, jotka ovat aiheutuneet ennen Remonttiturvan voimaantuloa, kaikki kotivakuutukseen liittyvät vahingot, jotka korvataan jostakin muusta kotivakuutuksen osasta, kuin kotivakuutuksen kohteena olevaan asuntoon tai sen irtaimistoon liittyen, mikä tahansa muu vähennys tai määrä, josta vakuutettu joutuu itse vastaamaan kotivakuutusturvansa perusteella, vahingot, jotka liittyvät liiketoimintaan sisältäen vakuutetun työn tai muun ammattitoiminnan, mikä tahansa sodasta tai sisällissodasta, maahantunkeutumisesta, lakosta, mellakasta, kapinasta, levottomuuksista, terrorismista taikka viranomaisten suorittamasta takavarikosta aiheutunut vahinko.

Mikäli Asiakas on tapahtuman jälkeen vilpillisesti antanut Urakkamaailmalle vääriä tai puutteellisia tietoja, joilla on merkitystä tapahtuman vastuun selvittämisen kannalta, voidaan Asiakkaalle maksettavaa korvausta alentaa tai evätä kokonaan.

Rahallista korvausta on haettava kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun Asiakas sai tietää Palveluntarjoajan irtaimistolle tuottamasta vahingosta. Asiakasta pyydetään täyttämään korvaushakemuslomake. Asiakkaan on esitettävä Urakkamaailmalle kaikki sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen Urakkamaailman vastuun selvittämiseksi (esimerkiksi korvauspäätös kotivakuutuksesta korvatusta vahingosta ja siitä vähennetystä omavastuusta). Hakija vastaa itse vahinkoilmoituksen liitteeksi tarvittavien dokumenttien hankinnan mahdollisista kustannuksista. Jos korvausvaatimusta ei esitetä kolmen kuukauden sisällä remontti-ilmoituksen tekemisestä, Asiakas menettää oikeutensa korvaukseen.