URAKOITSIJATURVAN KÄYTTÖEHDOT

Urakkamaailma tarjoaa sen käyttäjilleen maksutta Urakoitsijaturva-nimellä toimivan ominaisuuden. Urakoitsijaturva-ominaisuuden tarkoituksena on tuoda turvaa ja suojaa urakoitsijan työn suorittamiseen Urakkamaailman kautta. Urakkamaailman asiakaspalvelu auttaa kaikkiin Urakoitsijaturvaan liittyvissä kysymyksissä. Urakoitsijaturva on alkanut sinä päivänä, kun olet tehnyt kirjallisen sopimuksen kyseisestä remontista Urakkamaailmassa.

Näitä Urakoitsijaturva Sopimusehtoja sovelletaan Urakkamaailman ja Palveluntarjoajan välillä sekä Urakkamaailman ja Asiakkaan välillä liittyen urakkamaailma.fi –palvelun ("Palvelu") Urakoitsijaturvaan liittyviin tilanteisiin. Näitä Sopimusehtoja ei sovelleta Palveluntarjoajan ja Asiakkaan välillä, vaan Palveluntarjoajan ja Asiakkaan väliset sopimusehdot määräytyvät Palveluntarjoajan ja Asiakkaan erikseen sopimien ehtojen mukaisesti.

Näihin Sopimusehtoihin liittyen yksikkö sisältää monikon ja toisinpäin (missä tarkoituksenmukaista) ja viittaukset kohtiin ja liitteisiin tarkoittavat viittauksia näiden Sopimusehtojen kohtiin ja liitteisiin, ellei asiayhteydestä muuta johdu. Näissä Sopimusehdoissa seuraavilla sanoilla ja ilmauksilla, ellei kyseisestä kohdasta muuta johdu, tarkoitetaan seuraavaa: Sana "Asiakas" tarkoittaa Palvelua käyttävää asiakasta, jonka tarkoituksena on etsiä Palveluntarjoajia ja heidän tarjoamia tuotteita ja/tai palveluita sekä mahdollisesti hankkia Palveluntarjoajien tarjoamia tuotteita ja/tai palveluita. Sana "Materiaali" tarkoittaa Palveluntarjoajan ja/tai Asiakkaan Palveluun toimittamaan materiaalia, joka voi olla tekstiä, arvostelua, ideoita, kokemuksia, tietoa, kuvaa, videota, grafiikkaa ja/tai mitä tahansa muuta aineistoa ja materiaalia. Sana "Palvelu" tarkoittaa Urakkamaailman kulloinkin tarjoamaa urakkamaailma.fi – palvelua. Sana "Palveluntarjoaja" tarkoittaa Palvelua käyttävää asiakasta, jonka tarkoituksena on markkinoida ja myydä tuotteita ja/tai palveluita Asiakkaille. Sana "Sopijapuoli" tarkoittaa joko Palveluntarjoajaa, Asiakasta ja/tai Urakkamaailmaa taikka jotakin näistä taikka kaikkia näitä yhdessä asiayhteyden mukaan. Sana "Sopimusehdot" tarkoittavat näitä Palveluun sovellettavia ehtoja ja määräyksiä Urakkamaailman myöhemmin niihin tekemine muutoksineen ja/tai lisäyksineen.

Palveluntarjoaja ja Asiakas vastaavat siitä, että heillä on oikeus tehdä sitoumuksia keskenään Palvelussa. Palveluntarjoaja ja Asiakas sitoutuvat käyttämään sellaisia edustajiaan, että heillä on oikeus tehdä sitoumuksia edustamiensa tahojen puolesta. Urakkamaailma ei ole vastuussa Palveluntarjoajan Asiakkaalle tarjoamista tuotteista ja/tai palveluista tai heidän tekemistään tahdonilmauksista ja/tai muista sitoumuksista ja/tai sopimuksista taikka niiden pätevyydestä. Urakkamaailma tarjoaa Urakoitsijaturvan tuki- ja ylläpitopalveluita maanantaista perjantaihin klo 10.00 – 14.00, poislukien ruokailutauot sekä loma- ja muut vapaa- ja vastaavat päivät.

Urakoitsijaturvaan oikeutus edellyttää Urakkamaailman Palveluntarjoajalta sitä, että hän on tehnyt kirjallisen sopimuksen valitun Palveluntarjoajan kanssa Urakkamaailman kautta. Kirjallinen sopimus pitää olla sekä Asiakkaan, että Palveluntarjoajan hyväksymä. Urakoitsijaturva koskee ainoastaan urakoita, joissa urakan arvo ylittää 2500€.

Urakoitsijaturva purkautuu automaattisesti 20 päivän kuluessa, kun Palveluntarjoaja on lopettanut työt kohteessa. Urakoitsijaturvan edellytyksenä on, että palveluntarjoajalle on voimassa yrityksen vastuu-, ja oikeusturvavakuutus. Urakoitsijaturvaan oikeutetun on asuttava vakituisesti Suomessa.

Mikäli Palveluntarjoaja on tapahtuman jälkeen vilpillisesti antanut Urakkamaailmalle vääriä tai puutteellisia tietoja, joilla on merkitystä tapahtuman vastuun selvittämisen kannalta, voidaan Palveluntarjoajalle annettava Palvelu lopettaa.

Esillä medioissa

Kauppalehti
Mtv3
Etelä-Suomen Sanomat
Suomen Kiinteistölehti
Etuovi
Vuoden verkkokauppa